In de buurt komen ook driehonderd extra woningen

NMBS zet in 2012 nieuw stationsgebouw

NMBS zet in 2012 nieuw stationsgebouw

Zo zal het nieuwe station van Blankenberge er na 2012 uitzien. Het zal onder andere een hotel bevatten.if

BLANKENBERGE - De NMBS-Holding en de stad gaan de stationsbuurt opfrissen door de bouw van een nieuw station en een driehonderdtal woningen.

Zowel de NMBS-Holding als het stadsbestuur hebben al langer de ambitie om de omgeving van het station een facelift te geven. De eerste contacten werden gelegd in 1993. In 2005 ondertekenden beide partijen een intentieverklaring. Het plan omvat de bouw van een nieuw station, parkeergebouw en een driehonderdtal woningen.

Volgens Christiane Derycker van de NMBS-Holding is Blankenberge na Oostende het belangrijkste station aan de kust. 'Het stationsgebouw dateert al van 1937 en is voorbijgestreefd', vertelt Christiane Derycker. 'Om een haalbaar project te realiseren, is een architectuurwedstrijd uitgeschreven waaraan vijf consortia hebben deelgenomen. Op basis van het voorontwerp en het financiële voorstel is het project toegewezen aan de nv Grombel (Grondmaatschappij van België).'

Hotel

'Het nieuwe stationsgebouw bevat ook een hotel en krijgt een multifunctioneel doel. Op het gelijkvloers komen alle stationsfuncties. Op de eerste verdieping zijn kantoren voorzien. In het nieuwe gebouw komt ook een stalling voor 280 fietsen. Op de parking rechtover het voormalige rijkswachtgebouw komt een parkeergarage met 549 plaatsen, waarvan minimaal 120 voor treinreizigers. Op het gelijkvloers van de garage zijn winkels gepland. Op termijn verhuist het infokantoor voor toerisme naar het stationsgebouw', aldus Christiane Derycker.

Betaalbare huizen

De grote parking naast het station krijgt een woonfunctie. 'Aan het spoor en de Van de Puttelaan is een nieuwe project van een driehonderdtal woningen gepland', weet burgemeester Ludo Monset (Open VLD). 'Het wordt een mix van woontypes, waaronder een tachtigtal sociale woningen. Daarmee wil het stadsbestuur tegemoet komen aan de vraag naar betaalbare huizen in de badstad. Verder komt er een nieuwe fiets- en wandelroute voor een veilige verbinding naar Bloso en deelgemeente Uitkerke. Op termijn wordt ook het Koning Leopold III-plein aangepakt. Dat is eigendom van de NMBS.'

De bouw van het nieuwe station start volgend jaar. De NMBS plant de werken in verschillende fasen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio