Progressieve priesters verketterd op het internet

Padre Renaat uit Landskouter ligt niet wakker van ultrarechtse kerkjongens

Padre Renaat uit Landskouter ligt niet wakker van ultrarechtse kerkjongens

Foto: © Peter Dirix

OOSTERZELE - Priester van zes parochies Renaat De Paepe staat voor een ruimdenkende godsdienstbeleving waarbij ook vrouwen een rol kunnen spelen en priesters mogen trouwen. Dat zijn naam daarom prijkt op een lange lijst 'ketters' stoort hem geenszins. 'Aan Rome om een signaal te geven.'

Hij rijdt met de motor, reist de wereld rond en zijn supportersvlag voor de Buffalo's wappert altijd uit het venster van zijn pastorie. Priester Renaat De Paepe, kortweg Padre Renaat, is geen doorsnee pastoor, maar is graag gezien in zijn parochies Landskouter, Bottelare, Moortsele, Munte, Gijzenzele en Lemberge. Progressief of niet, zijn vieringen trekken veel volk. 'En is dat niet het belangrijkste?', vraagt De Paepe. 'Dat we met zoveel mogelijk mensen het geloof beleven? Wat mijn opinies daarover zijn, zou eigenlijk geen rol mogen spelen.'

De naam van padre Renaat prijkt nochtans op een lijst met ketterse priesters die op het internet circuleert. De maker van de site hekelt het feit dat deze pastoors de petitie gelovigen-nemen-het-woord.be hebben ondertekend waarin ze zich akkoord verklaren met het feit dat priesters mogen trouwen, dat vrouwen gewijd mogen worden en dat leken de communie mogen uitreiken.

In één adem 'waarschuwen' ze gelovigen dat deze priesters wel gewijd zijn, maar ontraden ze de mensen om sacramenten van deze ketters te ontvangen.

Anoniem

Padre Renaat zucht: 'Vandaag kan en mag iedereen zomaar op internet gooien wat hij of zij wil: jammer. Ik hecht geen belang aan dit initiatief van een ultrarechtse beweging binnen de kerk waarvan ik deel uitmaak. Een groep die duidelijk een gebrek aan relativeringsvermogen heeft en hevig vasthoudt aan het oude en het traditionele. Ik heb geen verantwoording af te leggen aan deze mensen die zich ook niet bekend maken. Zij stuurden me ook al een anonieme mail die ik heb genegeerd. De enige persoon aan wie ik verantwoording dien af te leggen, is mijn bisschop. En hoewel ik weet dat hij ook niet altijd akkoord is met mijn visies, heeft hij me er nog nooit op aangesproken. Maar ik durf me luidop af te vragen waarom vrouwen geen priester zouden kunnen worden? Binnen de katholieke kerk zijn er getrouwde pastoors, alleen in Rome lijken ze dat maar niet te willen aanvaarden. Ik betreur dat, maar ga daar niet luid over roepen. Wanneer gaat er een kentering komen: als er eens een zwarte paus komt? Ik werk in mijn parochies op mijn manier waarin alle mensen gelijk zijn, zoals dat ook in de tijd van Jezus was, en dat wordt geapprecieerd door de gelovigen. Daar kan geen enkele dreigende website iets aan veranderen. Mij een ketter noemen gaat te ver. Wat is de volgende stap van deze behoudsgezinden: opnieuw de inquisitie invoeren zoals in de donkere tijden? Dat kan niet de bedoeling zijn.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio