Dirk Smet (59) wordt nieuwe rector

'Ik heb mijn roomse boord al in mijn valies gestopt'

De Oost-Vlaamse priester Dirk Smet (59) vertrekt binnenkort 'definitief' naar Rome, waar hij de nieuwe rector wordt van het Pauselijk Belgisch College.

Vorig jaar hadden ze in het Pauselijk Belgisch College nog een priester-student uit Namen. Rond deze tijd trekt ook een Brugse priester-student de deur van het College achter zich dicht. Toen waren ze nog met vier: twee Afrikanen en twee Grieken. De Afrikanen studeren in Rome met een Belgische beurs. De Grieken zijn naar het College gekomen onder impuls van de vorige rector, Johan Bonny. Die was immers staflid van de pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen en haalde in die context de orthodoxen naar het College.

Wat krijgt een rector te doen, met zo weinig studenten? 'Ik zal die mensen begeleiden, administratief en spiritueel', zegt Dirk Smet. Tot voor kort was Smet rector van het Sint-Paulusseminarie in Mariakerke bij Gent, een seminarie dat al enige tijd geen kandidaat-priesters meer heeft gezien. Hij hoort het niet graag, maar eigenlijk verhuist hij van de ene lege doos naar de andere. 'Je moet verder kijken dan de getallen', zegt Smet overtuigd. 'Vier studenten in het Belgisch College, dat is inderdaad weinig. In zulke omstandigheden is de verleiding groot om besparingen door te voeren, hier en daar dingen af te schaffen. De Belgische bisschoppen zijn dat gelukkig niet van plan met ons Belgisch College in Rome. Dat College is immers meer dan alleen maar een huis voor studenten. Het is ook de verbinding tussen de Belgische Kerk en de wereldkerk. Er passeert veel volk, daar in dat Belgisch College.'

Dirk Smet zat door zijn andere taken in België volop tussen de mensen. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de vorming van permanent diakens, hij was aalmoezenier van het vrijwilligerswerk in ziekenhuizen, bejaarden- en gehandicapteninstellingen. En hij was 'zondagsonderpastoor' van de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Sint-Niklaas. 'Ik ga die contacten missen', zegt Smet. 'Ook mijn vrienden en mijn familie ga ik missen. Het is makkelijker om als jonge priester te worden uitgezonden dan, zoals ik, als je bijna zestig bent. Dat houdt me bezig, ik geef dat toe. Ik moet leren loslaten. Dat gaat de ene dag wat makkelijker dan de andere. Maar ik hoop echt dat ik hier iets loslaat om ginder iets te krijgen. Wat dat betreft, ben ik zeer nieuwsgierig naar mijn nieuwe bestemming. Rome klinkt exotisch. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Wat dat betreft is het een zegen om naar Rome te mogen gaan. En ik hou van kunst en cultuur. Van muziek.'

Op Smets benoemingsbrief staat dat hij voor vijf jaar naar het Belgisch College trekt. Komt hij terug als bisschop, zoals zijn voorhanger Johan Bonny, die sinds begin dit jaar bisschop van Antwerpen is? 'Vijf jaar. En verlengbaar. Zo staat het op papier. Over andere zaken is er absoluut niet gesproken. Wat mij betreft is dit geen stap in een carrièreplanning. Ik ga echt naar Rome om mij er ten volle te gaan bezighouden met het Belgisch College. Ze hebben mij dat gevraagd en dat ga ik doen. Al heb ik daar aanvankelijk wel even moeten over nadenken. Als je op mijn leeftijd zo'n vraag krijgt, heb je de neiging om 'neen' te antwoorden, om die beker aan je te laten voorbijgaan. Maar na die bedenktijd zeg je toch 'ja'. Men vraagt je dat en je doet het. En echt: of anderen wat met mij voor hebben, en zo ja: wat, daar heb ik geen flauw idee van.'

Rector Smet wordt door zijn functie in Rome ook de gastheer van Belgische bezoekers aan het Vaticaan. 'Als bisschoppen, ook de aartsbisschop, naar Rome komen, logeren ze altijd in het College. Erg eenzaam zal ik daar dus wel niet zijn. Dit jaar wordt het bovendien druk wat Belgische bezoekers betreft. In oktober wordt pater Damiaan heilig verklaard. Ik zal nog wel te organiseren hebben!'

Smet zal in Rome ook wel Vlaamse bedevaarders de weg tonen, en hij wordt kerkelijk raadsheer van de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel. Zijn verhuizing naar Rome brengt voor hem nog iets anders met zich mee. 'Ik heb mijn Roomse boord al in mijn valies gestopt. Voor mijn contacten met de Vaticaanse diensten zal ik mij vestimentair een beetje moeten aanpassen.'

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S