Johannes Paulus II bekendste student van het college

De Belgische bisschoppen stichtten in 1844 het Pontifico Collegio Belga, het Pauselijk Belgisch College in Rome. De bisschoppen wilden middels dat college Belgische seminaristen de kans geven om in Rome hun opleiding tot priester te volgen. Ook priesters kregen de kans om naar Rome te gaan om er zich te vervolmaken. De studenten studeerden niet echt aan het College. Ze woonden er. Studeren deden ze, afhankelijk van de studierichting, aan een van de pauselijke universiteiten.

Ook buitenlandse studenten kregen de kans om te verblijven in het Belgisch Pauselijk College. De bekendste is wellicht de Pool Karol Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II. Die woonde in het college van 1946 tot 1948. (DIM)

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S