Infovergadering Oude Briel uitgesteld

DENDERMONDE - De infovergadering over de Oude Briel die voor 15 februari gepland was, wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

‘De projectgroep Oude Briel – met daarin de provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, ondersteund door het stadsbestuur – heeft deze vergadering uitgesteld onder druk van de bevolking', zegt Jan Van Steen van de Werkgroep Briel.

De werkgroep en het Buurtcomité 2000 organiseren het verzet tegen de komst van een watergebonden bedrijventerrein in de wijk Oude Briel. Daarvoor moeten meer dan honderd woningen onteigend worden. De werkgroep heeft een bezwaarschrift ingediend van meer dan vijftig bladzijden, met veertien bezwaren. De projectgroep heeft samen met het stadsbestuur van Dendermonde beslist om de infovergadering uit te stellen. ‘Op sommige gestelde vragen kan nog geen duidelijk antwoord worden gegeven. De mobiliteit, de fasering, de realisatie en dergelijke moeten diepgaander onderzocht worden en het plan van aanpak moet concreter worden uitgewerkt.'

Het uitstel geeft ook de kans om de info te verwerken uit het openbaar onderzoek dat wordt gevoerd in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zodra er concrete antwoorden zijn op de onderzoeksvragen wordt een volgende infovergadering georganiseerd.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio