Mediawaakhond wijst op lacunes in Vlaamse wetgeving

Mediadecreet is te onduidelijk

Kan een omroep die in Vlaanderen gevestigd is maar die zich richt tot andere landen, in Vlaanderen erkend worden? Het Mediadecreet is niet duidelijk.

Karin De Ruyter

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) legde gisteren bij de voorstelling van zijn eerste jaarverslag de vinger op enkele pijnpunten in de Vlaamse mediawetgeving. ,,Natuurlijk worden de spelregels vastgelegd door het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering'', zegt voorzitter Jo Baert. ,,Wij moeten waken over de toepassing, maar daarbij worden we af en toe geconfronteerd met onduidelijkheden en lacunes en die willen we dan ook melden.''

Een lacune is de erkenning van omroepen die actief zijn in Vlaanderen, maar die zich tot het buitenland richten. Baert gaf gisteren het voorbeeld van Exqi, de cultuurzender van Euro1080. ,,Euro 1080 wil cultuurzenders oprichten die mikken op andere landen. De vraag is waar zij daarvoor erkenning moeten aanvragen. Volgens de Europese richtlijn is de plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend bepalend. Dat zou betekenen dat de erkenning hier moet aangevraagd worden. Maar een erkenning als wat? Als 'zender die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap'? Dat is duidelijk niet het geval. Het Mediadecreet zou op dat punt verduidelijkt moeten worden. Anders dreigt het de ontwikkeling van economische activiteit tegen te houden.''

Lokale radio's

Volgens Baert zorgt ook het huidige radiofrequentieplan voor problemen. Het is een oud zeer dat veel lokale radio's af te rekenen krijgen met storingen die veroorzaakt worden door andere zenders -ook buitenlandse. ,,Het frequentieplan volstaat niet om een minimaal zendcomfort te garanderen. Daarom lijkt het ons aangewezen bij een herziening van het plan -wat een bevoegdheid is van de Vlaamse regering- eventueel minder zenders te erkennen, maar ze een ruimer bereik te geven.''

De voorzitter van de VRM merkt ook op dat de aanmeldingsprocedure voor internetradio's te zwaar is. Internetradio's moeten geen erkenning aanvragen, maar zich wel aanmelden bij de VRM. ,,Dat weten ze vaak niet. Dergelijke radio's worden immers vaak gelanceerd als tijdverdrijf door amateurs. Als die dan vernemen dat ze daarvoor een aparte rechtspersoon moeten oprichten, schrikken ze. En ofwel stoppen ze ermee, ofwel duiken ze in de illegaliteit.'' Hetzelfde geldt voor de opkomende internet-tv.

Vanwege die onduidelijkheden vraagt de VRM dat de Vlaamse regering praktijktoetsen zou invoeren, waarbij nieuwe regels eerst worden voorgelegd aan de regulator, die ze dan kan toetsen aan zijn praktische ervaring.

Geen Big Brother

De VRM incasseerde afgelopen jaar bij de Vlaamse omroepen in totaal voor 36.375euro boetes. De hoogste boete -15.000 euro- betaalde SBS Belgium omdat het de vijfminutenregel in verband met kinderreclame niet had nageleefd. Jürgen Verstrepen (Vlaams Belang) moest 12.500euro betalen omdat hij geen erkenning had aangevragd voor de digitale radio VB6015. De Vlaamse Mediamaatschappij kreeg een boete van 10.000euro omdat ze opgevraagde opnames van Big Brother niet kon voorleggen. (kdr)Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees