Sire, er zijn toch nog Belgen

Een enquête van Het Nieuwsblad en het Eén-programma Koppen over het België-gevoel, de eerste sinds er in de Wetstraat akkoorden zijn gesloten, levert verrassende resultaten op. Driekwart van de Vlamingen is trots Belg te zijn en ziet Vlaanderen liever niet onafhankelijk worden. Twee op de drie denken dat België nog lang overleeft. Kortom, er zijn nog altijd Belgen.

Vlaming is trotse Belg

België breekt wereldrecords inzake regeringsvorming. Geert Hoste raakte met zijn grappen over de natie al tot op CNN. Met de frietrevolutie en andere ludieke initiatieven lokken we internationale cameraploegen naar Brussel. En elke buitenlander waar we het probleem BHV aan probeerden uit te leggen, denkt dat we niet goed wijs zijn. Maar vraag aan de Vlaming of hij er trots op is dat hij Belg is en hij antwoordt verrassend volmondig ja.

Niet minder dan 73 procent van de Vlamingen zegt trots te zijn op zijn nationaliteit, 20 procent is zelfs zeer trots. Een kwart van de Vlamingen is niet trots, 8 procent zelfs in uitgesproken mate. Limburgers zijn meer dan gemiddeld trots, Antwerpenaren zijn het minst trots op het etiket Belg.

Opvallend is de het enthousiasme bij de jongere Vlamingen: 80 procent van de 18- tot 34-jarigen noemt zichzelf trots en zelfs 90 procent van de studenten. De 55-plussers zijn met 31 procent dan weer meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de groep die de omschrijving ‘Belg' geen compliment vindt.

De verdeling over de partijen is niet echt verrassend. Kiezers van de klassieke partijen (CD&V, Open VLD en SP.A) zijn eerder trots op het feit dat ze Belg zijn. Kiezers van N-VA en Vlaams Belang zijn dan weer minder dan gemiddeld trots. En zoals telkens in de enquête toont het kiezerspubliek van het VB zich een pak extremer dan dat van N-VA: slechts de helft van de VB-kiezers zegt zich trots te voelen op zijn nationaliteit, bij N-VA-kiezers is dat nog 63 procent.

België moet nog niet weg

De politiek is al bijna 500 dagen aan het polariseren, maar voor gigantische verschuivingen bij de kiezers zorgt dat blijkbaar niet. Met 22 procent van de Vlamingen die resoluut voor onafhankelijkheid kiezen, gaat het nog altijd om een significante groep, maar zeker geen meerderheid. Niet minder dan 3 op de 4 Vlamingen hebben liever niet dat België verdwijnt. De grootste groep bevindt zich voor één keer niet in het midden: 42 procent van de Vlamingen willen helemaal niet graag dat Vlaanderen onafhankelijk wordt.

Vrouwen, bedienden, de hoogste sociale klassen en kiezers uit grote gezinnen kantten zich nog net iets feller tegen onafhankelijkheid. Huisvrouwen en -mannen zijn de grootste tegenstanders. Mannen en kiezers uit kleine gezinnen zien onafhankelijkheid dan weer meer zitten. Voor de verdeling tussen de partijen tekent zich opnieuw een kloof af tussen de klassieke partijen en de uitgesproken Vlaamsgezinde partijen. CD&V heeft van alle klassieke partijen nog het meest aanhangers van onafhankelijkheid in de rangen, maar met 12 procent is dat nog altijd geen grote groep. Aan de andere kant van het spectrum staan de VB-kiezers, van wie 56 procent onafhankelijkheid wil.

Het VB is daarmee de enige partij waar het einde van België het meerderheidsstandpunt is. N-VA scoort met 37 procent hoger dan gemiddeld, maar dat betekent tegelijk dat 61 procent zich niet meteen voorstander van onafhankelijkheid noemt. Een kwart van de N-VA-kiezers is er zelfs resoluut tegen gekant.

Einde van het land nog niet voor morgen

Kan België nog wel werken? Ondanks de politieke miserie lijkt de meerderheid van de Vlamingen lijkt het geloof nog niet verloren te hebben. Twee op de drie Vlamingen gaan ervan uit dat België over tien jaar nog bestaat, dertig procent denkt dat België dan al naar de geschiedenisboeken zal verwezen zijn.

Er zijn dus meer Vlamingen die denken dat België over tien jaar niet meer bestaat (30 procent) dan Vlamingen die ook echt onafhankelijkheid willen (22 procent). De uitzichtloosheid van de crisis moet sommigen er dus wel degelijk van overtuigd hebben dat het niet meer goed zou komen. Tegelijk is die groep vrij bescheiden. Dat deze enquête afgenomen werd na het afsluiten van het BHV-akkoord zou zich vooral in de antwoorden op deze vraag hebben kunnen doen voelen.

Limburgers, 55-plussers, lagere diploma's en klassen en huisvrouwen zijn eerder geneigd het einde van België in de nabije toekomst te voorspellen. West-Vlamingen, zelfstandigen, hogere sociale klassen en diploma's, kaderleden en bedienden geloven eerder dat het niet zo snel zal gaan.

Bij de Vlaamsgezinde partijen zien we dezelfde verhouding als bij het verlangen naar onafhankelijkheid: één op de twee VB-kiezers denkt dat België er in 2021 niet meer zal zijn, één op de drie N-VA-kiezers is dezelfde mening toegedaan.

Corrigeer

MEER NIEUWS