Jongeren en politiemedewerkers spelen samen tornooi

Voetballen doet kwetsbare jongeren beter integreren

© © Liesbeth Boel

In Boom werd een opmerkelijk buurtsportinitiatief opgezet. Met voetBOOMbal, een voetbaltornooi waarbij politiemedewerkers het opnamen tegen jongeren, willen de organisatoren de integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren bevorderen.

Liesbeth Boel

'Eind jaren negentig zag Buurtsport Boom het levenslicht', verklaart Maxime Lacquaye van de preventiedienst Den OOgen Boom. 'Het basisprincipe om jongeren een leuke tijd te geven door sport- en spelactiviteiten in hun eigen omgeving te organiseren, geldt nog altijd.'

En dat bleek ook tijdens voetBOOMbal, een project van de jeugddienst, de sportdienst, de dienst diversiteit en de preventiedienst. 'De voorbije weken speelden de buurtsporters al minitornooitjes tegen elkaar, zowel meisjes als jongens deden mee.'

Deze week werd de finale gespeeld. En omdat het thema van de politie voor 2010-2011 'Het jaar van de jongere is', vaardigde ook de politie een ploeg af. Politiemedewerkers namen het in de finale uiteindelijk op tegen jongeren van de straat. Er waren delegaties van onder andere Nour, een vereniging voor allochtone jongeren, het centrum voor basiseducatie en de Taterkaai, een project om Nederlands te leren.

De overwinning was uiteindelijk voor de jongeren, maar het tornooi ging eigenlijk om meer dan winst en verlies. 'Sport en spel zijn het middel bij uitstek om de sociale integratie van maatschappelijke kwetsbare jeugd te bevorderen. Door het laagdrempelige, speelse karakter van de activiteiten, zoals dit voetBOOMbal, komen de jongeren met elkaar in contact in hun eigen leefomgeving. De gemeente stimuleert zo ook de participatie aan het vrijetijdsaanbod.'

Bovendien leerden politiemedewerkers de jongeren met dit initiatief op een andere manier kennen en was dat omgekeerd ook voor de jongeren het geval.

'Onze gemeente hanteert een diversiteitsbeleid en is voorstander van een actieve aanpak', zegt Lacquaye. 'Actieve deelname aan onze samenleving zorgt ook voor een actieve diverse samenleving.'

Naast voetbal was er in dit project ook ruimte voor andere activiteiten. Er werd bijvoorbeeld ook een hangbroekwedstrijd gehouden. 'Hiermee wilden we op een andere, ludieke wijze omgaan met de negatieve stempel hangjongeren', besluit Lacquaye.

Ook de jongeren zelf waren enthousiast over het project.

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio