Pionier Fietsersbond Eeklo stopt definitief als voorzitter

Ben Vergauwe geeft fiets door aan Koen Cornelis

Ben Vergauwe geeft fiets door aan Koen Cornelis

Ben Vergauwe: 'Er is veel ten goede veranderd.' emv Foto: © emv

EEKLO - Ben Vergauwe, jarenlang de pionier en het gezicht van de Eeklose afdeling van de Fietsersbond, houdt het definitief voor bekeken. De fietsende postbode geeft na twaalf jaar de fakkel én de fiets door aan Koen Cornelis, die een eisenpakket zal opmaken.

Met Ben Vergauwe verliest de Fietsersbond echt wel een monument. Twaalf jaar geleden schopte Ben de Eeklose politici waar nodig een fietsgeweten, hij zorgde ervoor dat de problemen en vragen van de zwakke weggebruikers bespreekbaar waren en bleven, en zorgde voor onophoudelijke druk op de ketel. Nu houdt hij het voor bekeken en wil hij zich onbezorgd aan zijn fietshobby wijden. Hij bleef wel op post tot er een geschikte opvolger werd gevonden, en met Koen Cornelis krijgt een al even gedreven fietsliefhebber het stuur in handen.

'We startten met Gertrude, Wim en Mieke een afdeling van de Fietsersbond en waren net op tijd om onze eisenbundel in 2000 aan de politici over te maken, net voor de gemeenteraadsverkiezingen', herinnert Ben zich nog. 'Onze afdeling groeide en bloeide, en werd al snel een van de actiefste in Vlaanderen. Onze verzuchtingen waren dan ook niet min: we wilden meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers en meer en betere fietsinfrastructuur. En ik Eeklo was er op dat vlak wel wat werk aan de winkel!'

Ben blikt tevreden terug: 'Inmiddels is heel wat ten goede veranderd. Er kwamen veilige fietsverbindingen met de meeste van onze buurgemeenten, her en der werden veilige en comfortabele fietsenstallingen geplaatst, de verschillende stadswijken worden stukje bij beetje op een fietsvriendelijke manier met elkaar verbonden en er was beslist meer aandacht voor verkeersveiligheid.'

Maar hij beseft dat zijn opvolger Koen ook nog de handen uit de mouwen zal mogen steken: 'Groot zorgenkind blijft de doortocht van de N9 door Eeklo, nog steeds de belangrijkste verkeersas door de stad, ook voor fietsers. Structureel is daar weinig aan veranderd, al werden wel kleine maatregelen getroffen die de veiligheid verhoogden. Van een grondige heraanleg zou na de realisatie van de ring werk worden gemaakt, maar de Fietsersbond moet ook hier alert blijven.'

Uitdagingen

Opvolger Koen ziet nog andere uitdagingen: 'De veiligheid in de smalle centrumstraten met gemengd verkeer kan omhoog door net als andere steden en gemeenten ook daar consequent voor zones 30 te kiezen. Er kunnen ook nog meer en betere fietsenstallingen komen, zoals aan de verschillende bushaltes, het Krügercentrum en rechts van het treinstation.'

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio