Saneringswerken blijken uiteindelijk niet nodig

Stad koopt Vrombautsput

EEKLO - Eeklo betaalt ruim 250.000 euro voor de aankoop van de Vrombautsput, een voormalige zandwinningsput en stortplaats. De stad wil er een passief natuurgebied van maken.

'In die put is veel afval gestort, we vreesden dat er nog een pak saneringswerken zouden moeten gebeuren', zegt schepen voor Milieu Rita De Coninck (CD&V), 'maar bodemonderzoek wees aan dat dit niet nodig is.'

Deze voormalige zandontginningsput, destijds gegraven voor de aanleg van de Expresweg, en categorie 3 stortplaats voor inerte afvalstoffen, is een belangrijk natuurontwikkelingsgebied, met ecologische en educatieve potenties. Natuurverenigingen vinden de Vrombautsput interessant als broedgebied voor vogelsoorten, amfibiegebied en floristisch interessant. Eeklo krijgt voor deze aankoop een subsidie van ruim 136.000 euro. Eeklo koopt deze vijver aan de nv Shanks Vlaanderen, dat de komende dertig jaar een heel nazorgplan zal moeten afwerken.

Aanlokkelijk voor zwemmers

Jaak De Muynck (N-VA) pleitte ervoor om zeker reddingsmateriaal in de buurt te plaatsen, want hij vermoedde dat het zeer aanlokkelijk zou zijn om er te zwemmen, hoewel dat niet mag. Schepen De Coninck meldde wel dat er regelmatig controle zal zijn, ook 's avonds.

Lut De Jaeger (Groen) was blij met deze aankoop in een deel van Eeklo waar weinig ander natuurgebieden te vinden zijn. Ze nodigde dan ook uit om er eens te gaan kijken, maar schepen De Coninck vroeg om daarmee te wachten tot na de broedmaand mei: 'Het mag geen attractiepark worden, maar een passief natuurgebied.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio