Derde vleugel is bijna 4.000 m² groot en kost 3.153.067 euro

Museum Velzeke krijgt internationale allure

Conservator Kurt Braeckman (links) en gedeputeerde Jozef Dauwe bij een van de kijkkasten in het museum. jvw Foto: © VAN BEVER JOHAN

ZOTTEGEM - Dank zij de bouw van een derde vleugel kan het provinciaal Archeologisch Museum van Velzeke uitgroeien tot een nationale en zelfs internationale trekpleister. Het ontwerp ligt woensdag op de tafel van de provincieraad.

De plannen voor de bouw van de derde vleugel werden acht jaar geleden al gemaakt. Sindsdien passeerde er een eerste schetsontwerp en een eerste raming, maar die bleek te duur. De plannen leken op de lange baan geschoven te worden tot gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) er zijn schouders onder zette. Onder zijn impuls kwam het dossier in een stroomversnelling. De maximum kostprijs werd vastgesteld op 4 miljoen euro. De uitbreiding beslaat een oppervlakte van bijna 4.000 vierkante meter en de kostprijs wordt geraamd op 3.153.067 euro.

Zodra de provincieraad groen licht geeft, kan het werk worden aanbesteed. Dan starten de werken in het komende voorjaar. Verwacht wordt dat midden 2013 de derde vleugel een feit zal zijn. Dan kan de inrichting van het museum beginnen. De derde vleugel is noodzakelijk omdat het museum momenteel met plaatsgebrek kampt. Een stuk bouwgrond naast het museum werd onteigend en daar komt een ‘verscholen' gebouw van drie verdiepingen. Het zit gedeeltelijk ondergronds zodat de derde verdieping niet hoger komt dan het bestaande museumgebouw. Op die manier past het in het landschap van Velzeke. Er komt een nieuw onthaal, een museumwinkel, een verdubbeling van de permanente tentoonstellingsruimte, een grote zaal voor tijdelijke tentoonstellingen, verschillende klaslokalen, een groot depot voor het opslaan van archeologisch materiaal en een restauratieatelier. De toegang tot het museum wordt verplaatst. De Paddestraat wordt een secundaire toegang. De meeste bezoekers zullen via de Doolbosstraat de site betreden. Het nieuwe gebouw sluit aan op het openluchtpark en het bestaande gebouw.

Buitenlandse toeristen

‘Het is een oplossing voor de vele knelpunten', verheugt conservator Kurt Braeckman zich. ‘Dan kunnen we bakens verzetten en ons zelfs op internationaal niveau profileren. Enkele topstukken die nu in onze depots staan, kunnen we dan eindelijk tonen. Met de nieuwe vleugel hopen we ons bezoekersaantal van 30.000 per jaar aanzienlijk te verhogen. Tijdens het schooljaar is het museum vaak volzet en moeten we soms schoolbezoeken weigeren. En we kunnen een nieuwe doelgroep aansnijden: de buitenlandse cultuurtoeristen.'

In en rond het PAM Velzeke is er op zaterdag 10 september het Vuurfeest, op zondag 11 september Open Monumentendag en van 8 tot 11 september is de glasoven in werking.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio