> Mobiliteitsonderzoek woon-werkverkeer Gentse haven legt zwakke punten bloot > Vooral openbaar vervoer blijft achter

Meer fietsers in de Gentse haven

GENT - Uit een grootscheeps mobiliteitsonderzoek door het studiebureau Traject bij bedrijven in de Gentse haven blijkt dat almaar meer mensen er de fiets nemen voor hun woon-werkverkeer. De auto blijft wel veruit het favoriete vervoersmiddel. Voor de pendelwagens van Max Mobiel kiest één procent gebruikers, carpoolen neemt af en het openbaar vervoer scoort bedroevend laag.

Het is de tweede keer dat Vegho, de vereniging voor havengebonden ondernemingen, een dergelijk onderzoek voert. Het eerste had plaats in 2008. Vegho zet bedrijven aan om hun werknemers te stimuleren om naar andere vervoerswijzen dan de auto over te stappen. Daarvoor zijn veilige en goede fietspaden, goed openbaar vervoer, carpoolmogelijkheden en pendelbussen nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers vaker in de file staan dan in 2008. De voornaamste knelpunten zitten op de Kennedylaan (R4) en het verkeersknooppunt aan Meulestede-Muide.

Koning

De auto is nog altijd koning voor de werknemers. Drie op de vijf komen met de wagen naar het werk. ‘We kiezen voor ons gemak en voor tijdsbeparing', wordt vaak als reden aangegeven. Eén op de zes carpoolt, één op de zes komt met de fiets en ongeveer één op de twintig maakt gebruik van collectief vervoer.

Vergeleken met 2008 lijkt het aantal automobilisten en carpoolers afgenomen te zijn. Er zijn meer fietsers en gebruikers van collectief vervoer.

Tien bedrijven namen deel aan beide onderzoeken en laten een betrouwbare vergelijking toe. Daar merk je zelfs een groei van 8 naar 16 procent fietsers. Het gebruik van fietsen kan nog fors toenemen. Meer dan de helft van de ‘autosolisten' overweegt immers in de toekomst de fiets te gebruiken. Bij een bedrijf als Volvo Group Belgium is er zelfs een stijging van 7,7 naar 17 procent fietsers.

Het valt op dat er in de Gentse haven veel minder gebruikers van het openbaar vervoer zijn dan in Vlaanderen. Het carpoolen ligt met 17 procent dan weer hoger. De meeste carpoolers zijn afwisselend passagier en chauffeur. Er zijn wel minder carpoolers dan in 2008. De pendeldienst van Max Mobiel heeft gemiddeld dagelijks 198 gebruikers, al valt het op dat meer dan 75 procent van de werknemers die dienst niet kent.

Hoe zit het met de fietsaccommodaties die de bedrijven ter beschikking stellen? Bijna alle fietsers zeggen dat ze over een fietsenstalling beschikken. Tweederde maakt gebruik van douches op het werk. Ongeveer 85 procent beschikt over een omkleedruimte en een kleerkastje. De helft zegt wel dat de fietsenstalling onvoldoende beveiligd is.

Voor het gebruik van bus en trein zijn er weinig verschillen vergeleken met 2008. Het gaat om bijna verwaarloosbare groepen.

Tijdens een debat waar alle betrokken partijen (werkgevers, werknemers, overheden en gebruikersverenigingen) aan tafel zaten, bleek dat bedrijven die bedrijfsvervoer aanbieden, daarvan af willen als De Lijn een alternatief kan aanbieden.

Zeesluis

Vegho ijvert al lang voor een betere mobiliteit. ‘Als tegen 2018-2019 de tweede zeesluis er is, zullen de havens van Gent en Zeeuws-Vlaanderen de bedrijvigheid zien toenemen. Niet in containeraanvoer, maar wellicht in nieuwe industrieën in chemie en milieuvriendelijke economieën. In de strijd om arbeidskrachten en talent zullen bereikbaarheid en een vlotte mobiliteit belangrijk zijn. Ik pleit voor creativiteit en flexibiliteit', zegt Vegho-voorzitter Roger De Croock.

‘In logistieke bedrijven stellen we vast dat er op het einde van de maand sommige arbeidskrachten thuisblijven omdat de benzineprijzen te duur zijn', zegt Peter Van Severen, directeur van Vegho. ‘Er is nog werk aan de winkel. Fietsen zit in de lift, maar de onveiligheid en een gebrek aan goede infrastructuur houden die groei tegen. Het openbaar vervoer neemt zijn taak onvoldoende op. Als je grote acties kunt doen voor kerstshoppen en Gentse Feesten dan moet dat toch ook kunnen om mensen op hun werk te krijgen? Wij verwachten een frisse blik van het openbaar vervoer.'

Info: Vegho, Skaldenstraat 56, 9042 Gent, tel. 09-259.28.07.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio