Astrid laat een steek vallen

BRUSSEL - De NV Astrid werd in 1998 opgericht, maar het plan voor een nationaal digitaal radionetwerk ontstond al halfweg de jaren '80, na het Heizeldrama. Toen bleek dat de analoge communicatie tussen de verschillende hulpdiensten niet goed werkte. Een politieman kon niet communiceren met een brandweerman of een lid van de civiele bescherming. Bovendien waren er vaak problemen met de ontvangst van de analoge gesprekken. Daarom werd besloten om een nationaal digitaal communicatienetwerk voor de hulpdiensten op te richten. Het duurde dertien jaar vooraleer dat er kwam.

Op dit ogenblik zijn de meeste politiezones in ons land en een groot deel van de brandweerkorpsen al verbonden met Astrid. Het is de bedoeling dat alle hulpdiensten op het netwerk aansluiten.

Enerzijds verzorgt Astrid de gesproken communicatie tussen hulpverleners. Anderzijds heeft het netwerk een eigen pagingsysteem waarmee brandweerlui opgeroepen kunnen worden. En net daar liep het zaterdag fout. Astrid belooft dat de oorzaak van de problemen zullen worden aangepakt.

De Londerzeelse brandweer kon het euvel goed oplossen: de beroepsbrandweerploeg rukte uit en ook de brandweer van Opwijk kwam ter plaatse zodat er uiteindelijk weinig tijd verloren ging. Blijft de vraag wat de gevolgen zouden zijn geweest mochten er mensenlevens op het spel hebben gestaan en mochten er geen beroepsbrandweerlui in de kazerne aanwezig zijn geweest.

En waarom heeft een systeem dat ondertussen al 144 miljoen euro heeft gekost, geen noodsysteem klaar dat in werking kan treden wanneer het paging- of communicatiesysteem uitvalt? (tdk)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees