Is opzegtermijn van drie maanden wettig?

'Mijn vriend huurt al vijftien jaar een huis', zegt lezeres Gerda Heremans uit Boortmeerbeek. 'Dat huis is nu verkocht aan een aannemer. Alles wordt afgebroken en er worden nieuwe appartementen gebouwd. Mijn vriend heeft maar drie maanden de tijd om een nieuw huis te zoeken. Kan dat zo maar? Normaal krijg je toch zes maanden opzegtermijn?'De huurder heeft niet dezelfde bescherming als bij een andere verbreking van de huurovereenkomst. Alles hangt ervan af of de huurovereenkomst een 'vaste datum' heeft vóór het huis werd verkocht. Dat wil zeggen dat de huurovereenkomst geregistreerd werd. Door die registratie wordt de overeenkomst bindend voor derde partijen, bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar, en dat vanaf die 'vaste datum'.

Als dat zo is, dan krijgt de nieuwe eigenaar dezelfde rechten en plichten als de vroegere verhuurder. In het geval van de vriend van mevrouw Heremans zal de nieuwe eigenaar een opzeggingstermijn van zes maanden in acht moeten nemen.

Heeft de huurovereenkomst geen vaste datum, dan ziet het er minder goed uit voor de huurder.

De nieuwe koper kan dan met een opzegtermijn van maar drie maanden de huurovereenkomst beëindigen om belangrijke werken uit te voeren, wat hier in dit geval de bedoeling is.

De koper moet deze opzegging aan de huurder laten weten binnen een termijn van drie maanden vanaf het verlijden van de notariële akte, dus het moment dat het huis officieel wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Vanaf 1 januari 2007 is de verhuurder verplicht om huurcontracten te registreren bij een registratiekantoor. Die verplichting voorkomt dat huurders zich in dezelfde situatie bevinden als de vriend van mevrouw Heremans. Dan had de nieuwe eigenaar ook met een opzeggingstermijn van zes maanden rekening moeten houden. Niet geregistreerde huurovereenkomsten die werden afgesloten voor 1 januari 2007 blijven geldig. Maar zowel de huurder als de verhuurder kunnen nog een registratie eisen. (ems)

www.nieuwsblad.be/huren

Corrigeer

MEER NIEUWS