Stad Gent en zeepziederij Christeyns sluiten akkoord

Lijdensweg Handelsdokbrug voorbij

© © fvv

De lijdensweg duurde al sinds de jaren '90, maar nu is de kogel door de kerk. Over enkele jaren ligt er een Handelsdokbrug tussen Dok Noord en de Afrikalaan. Stad Gent en het bedrijf Christeyns bereikten een akkoord over een grondruil, waardoor een recht tracé kan worden gevolgd.

Karel Van Keymeulen

Met die Handelsdokbrug willen Stad Gent en het Vlaams Gewest het mobiliteitsprobleem rond de Dampoort aanpakken. De Handelsdokbrug verbindt de Muidelaan over het water met de Afrikalaan.

Steekspel

In het noorden van de stad bestaat er geen rechtstreekse verbinding tussen de kleine stadsring (R40) en de grote ring rond Gent (R4) of de haven. Daardoor is de verkeersdruk in de wijken Muide-Meulestede, Ham en Dampoort bijzonder groot. Om deze wijken te ontlasten, is de bouw van de Handelsdokbrug essentieel. De brug is niet alleen belangrijk voor Gent, maar voor de hele regio.

De plannen werden al in de jaren '90 gemaakt, maar zeepziederij Christeyns lag heel lang dwars. Dat bedrijf was in volle expansie en wilde op de plek waar de brug zou landen een logistiek centrum bouwen. Dat zag Stad Gent niet zitten. Waarna een juridisch steekspel begon tot bij de bevoegde minister en de Raad van State. Het dossier ging een ware lijdensweg en een akkoord bleef uit.

'We hebben twee belangrijke stappen gezet', zegt Tom Balthazar (SP.A), schepen van Ruimtelijke Ordening. 'Door de grondruil tussen Christeyns en Stad Gent kan de brug een ideaal tracé volgen in het verlengde van de stadsring. Christeyns kan een nieuw distributiecentrum bouwen tegenover de bestaande productiesite en Stad Gent laat alle procedures die nog lopen bij de Raad Van State vallen. Een wijziging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zal de bouw van de brug toelaten en maken dat de nabije omgeving van de brug ook als kaai, lokale weg of park kan worden aangelegd. De komende vijftien tot twintig jaar verandert de onmiddellijke omgeving van de Oude Dokken in een nieuw stadsdeel. Samen met drie nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen, zorgt de Handelsdokbrug voor een perfecte aansluiting van de Oude Dokken op de binnenstad.'

Met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wordt overlegd over de definitieve doorvaarthoogte van de brug. De kans is groot dat ze verlaagt van 7 naar 4,8meter. Dat zou de kostprijs flink drukken. Dat betekent ook dat in de twee nog te bouwen voetgangers- en fietsersbruggen geen in de hoogte verstelbaar deel moeten worden ingebouwd.

'Het lijkt me niet onmogelijk dat de werken over drie jaar aanvatten en dat ze tegen 2017 klaar zijn', zegt Balthazar.

Tot 8 maart loopt een openbaar onderzoek over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Op donderdag 2 februari is er een informatievergadering over de Handelsdokbrug, om 20 uur in De Centrale, Kraankindersstraat2.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio