Bedrijven en bewoners Loods22 eisen dat stad omgeving aanpakt

Muide dient bouwaanvraag in voor eigen heraanleg

Muide dient bouwaanvraag in voor eigen heraanleg

Buurtbewoners en werknemers van de Muide zijn het beu dat de stad Gent blijft treuzelen om de, volgens hen, gedane beloften na te komen.gia Foto: © Gianni Barbieux

GENT - Ruim honderd buurtbewoners en werknemers van de Muide hebben een bouwaanvraag ingediend voor de terreinen rond de gerestaureerde Loods22. Ze zijn het beu dat de stad Gent, als eigenaar van die gronden, treuzelt met de volgens hen beloofde heraanleg.

Een opvallende demarche van 109 buurtbewoners van de Muide: zij hebben zelf een bouwaanvraag ingediend voor een terrein waarvan zij niet eens eigenaar zijn. Het stuk grond in kwestie, dat naast Loods22 ligt, is eigendom van de stad Gent. 'Maar tegenwoordig hoef je geen eigenaar meer te zijn om een bouwaanvraag in te dienen', klinkt het bij de bewoners. 'Het volstaat om belanghebbende te zijn. En belang hebben we wel degelijk in deze zaak.'

Modder

Het regent in de buurt immers klachten over de deplorabele toestand van het terrein. 'Elke dag moeten we door de modder lopen of waait er stof binnen in ons nieuwe kantoor in Loods 22', zegt Katrien D'Hondt van Intrinsiq. 'Erger nog: doordat de terreinen rond de loods niet zijn heraangelegd, loopt er water in de kelders bij hevige regen. Als het volgende winter zwaar vriest, dreigen we serieuze vorstschade te hebben. En nu al hebben medewerkers en bezoekers te lijden onder de slechte staat van het terrein. Er zijn zo veel putten dat er al heel wat mensen schade hebben gehad aan hun fiets en auto.'

En dat is allemaal niet volgens de afspraak, zegt buurtbewoner en projectontwikkelaar Dirk Valvekens. 'In 2002 hebben we een overeenkomst gemaakt met de stad Gent - en dat is zelfs notarieel vastgelegd - over de ontwikkelingen op de Muide. Daarin staat zwart op wit de afspraak dat de stad Gent het terrein rond Loods 22 zal heraanleggen zodra het technisch mogelijk is. En technisch is er volgens mij geen enkel bezwaar meer.'

Valvekens beklemtoont dat de ontwikkelaars hun deel van de afspraak alvast zijn nagekomen. 'Wij hebben 15 miljoen euro geïnvesteerd in Loods22. We zijn er intussen in geslaagd om al zeven bedrijven aan te trekken die op de benedenverdieping zijn gevestigd - samen goed voor 100 arbeidsplaatsen. De stad zou die positieve ontwikkeling op de Muide, waar het economisch 30 jaar is achteruitgegaan, toch moeten steunen?'

De 109 mensen die nu een bouwaanvraag hebben ingediend, vragen onder meer de aanleg van 31 parkeerplaatsen. 'De stad kan dat moeilijk weigeren: we hebben ons gebaseerd op een studie die ze zelf heft laten maken voor onze buurt', zegt Valvekens.

Detail

Pittig detail, overigens: Dirk Valvekens was een van de drijvende krachten achter het actiecomité dat erop aandrong dat de buurt rond de Voorhavenlaan werd heraangelegd in kasseien. Het actiecomité vocht daarover een verbeten strijd uit met het stadsbestuur. 'Of we dan willen dat de heraanleg rond Loods22 in kasseien gebeurt? Uiteraard', zegt Valvekens. 'Het zal niet anders kunnen. Het is hier een beschermd stadsgezicht. Wie wil er trouwens in zo'n oud havengebied olie-afval op de grond smeren?'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio