Ondanks aanbevelingen korpschef Stefaan Eeckhout

Kuurnse burgemeester wil geen extra camera's

Kuurnse burgemeester wil geen extra camera's

Feestvierders bij de feestzaal Huis Van Wonterghem, voorlopig zonder camerabewaking, wel met stewards. phk Foto: © PATRICK HOLDERBEKE

KORTRIJK / KUURNE / LENDELEDE - De Kuurnse burgemeester is geen voorstander van vaste camerabewaking in de buurt van de feestzalen Vanwonterghem of op het Marktplein, terwijl korpschef Eeckhout van de politiezone Vlas dat wel wenselijk vindt. In Kortrijk zijn de meeste politici pro.

Er is de afgelopen maanden al veel inkt gevloeid over de camerabewaking die de centrumbuurten van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) veiliger moet maken. Beslissingen zijn er nog nergens genomen, al is het opmerkelijk hoever de standpunten van de gemeenten onderling wel uiteenlopen tegenover camerabewaking.

'Vaste camera's moeten een allerlaatste middel zijn om de criminaliteit te beheersen', zegt de Kuurnse burgemeester Carl Vereecke (Kartel). 'Volgens mij zijn er op het Marktplein ook niet echt problemen en in de buurt van de feestzalen Vanwonterghem werken we liever, zoals nu al het geval is, met stewards en bewakers om overlast tegen te gaan.'

20.000euro per camera

De verrassende uitspraken van de burgervader staan bijna lijnrecht tegenover de bevindingen van korpschef Stefaan Eeckhout. 'Wij merken dat er wel overlast is in het centrum van Kuurne. In die zin is het wenselijk dat er iets gebeurt. Ik geef wel toe dat de problemen in Kuurnse iets minder dringend zijn dan die in Kortrijk. Bovendien beslissen de gemeenten zelf of ze er geld willen tegenaan gooien. Per vaste camera is dat toch al snel 20.000euro.'

In Kuurne staat er nu wel al een camera in het sportpark, gericht op de fietsenstallingen. De burgemeester wil er ook één in de wijk Spijker en Schardauw, 'om het sluikstorten tegen te gaan.'

Kortrijk en Lendelede

In Kortrijk vind je nog amper een politicus die het nut van vaste camera's betwijfelt als middel tegen overlast en criminaliteit. Zowel de korpschef als burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) zijn grote voorstander, evenals veel handelaars en de meeste andere politieke partijen. Opvallend is daarbij dat de Kortrijkse Open VLD veel enthousiaster is over camera's dan de Kuurnse burgemeester, toch een liberale partijgenoot.

Lendelede tot slotte zal wellicht geen vaste camera's krijgen. 'Lijkt niet echt nodig', aldus nog korpschef Eeckhout. 'Daar moet het volstaan om met mobiele installaties af en toe eens controles uit te voeren.'

Volgend jaar moet er meer duidelijkheid komen. In januari vindt er een technische vergadering in het stadhuis van Kortrijk plaats met de verenigde gemeenteraden van Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Als die achter de rug is, kunnen de gemeenteraden van de verschillende gemeenten dan (in februari) hun standpunt bepalen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio