Vlaamse overheid voorziet 14 miljoen voor aanleg ringweg

Vanaf 2014 een ring om Diksmuide

Vanaf 2014 een ring om Diksmuide

Vlaams minister Hilde Crevits kwam in Diksmuide uitleg geven over de aanleg van de ring rond de Boterstad. Kurt Desplenter Foto: © Kurt Desplenter

DIKSMUIDE - De ring om Diksmuide komt er. In 2013 wordt de weg aanbesteed, de aanleg zelf is gepland voor eind 2013, begin 2014. Dat zei Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) tijdens haar werkbezoek aan Diksmuide.

De kwartring om Diksmuide is voorzien vanaf de Woumenweg tot aan de Kaaskerkestraat. Het wegtracé loopt achter het bedrijventerrein Heernisse, via een brug over de IJzer, een tunnel onder de spoorweg om verder achter de IJzertoren, het Koninklijk Technisch Atheneum en het bedrijventerrein Oude Barriere uit te monden op de Kaaskerkestraat. De ring om Diksmuide is een tweevakweg met een dubbel fietspad aan één zijde van de weg. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd al in oktober 2008 goedgekeurd.

'Ondertussen is het opvallend stil gebleven rond deze ring', bevestigt minister van Openbare Werken Hilde Crevits. 'Maar de voorbereidende werkzaamheden vorderen. Het milieueffectenrapport (MER), die de maatregelen onderzoekt die nodig zijn op het vlak van het leefmilieu, moet na de grote vakantie klaar zijn. Dit is een essentieel document om de ringweg aan te leggen. Anderzijds is Diksmuide bezig met een studie over het doorgaand verkeer in de stad zelf. Ik hoop dat al dit studiewerk tegen eind dit jaar in de provinciale auditcommissie passeert.'

'Het tracé van de ring doorkruist de eerste Duitse linie uit de Eerste Wereldoorlog. We verwachten dat de archeologen eerst nog wat proefsleuven zullen willen trekken om na te gaan of er nog ernstige sporen in de grond te vinden zijn. Al dit opgravingwerk is voorzien voor 2012. Volgend jaar willen we ook nog de onteigeningen opstarten en de bouwaanvraag indienen.'

Tunnel onder de spoorweg

'Met de Vlaamse overheid hoop ik in 2013 de werken te kunnen aanbesteden', zegt de minister. 'Ik vermoed dat de eerste spadesteek voor eind 2013 en de aanleg zelf voor 2014 zijn. Er is nu al in twee miljoen euro voorzien voor allerhande studiewerk. Voor de begroting 2013-2014 voorzie ik 14miljoen euro om de ringweg effectief aan te leggen.'

'Ondertussen heeft Infrabel al zijn medewerking toegezegd voor de bouw van de tunnel onder de spoorweg Diksmuide-De Panne en heeft de stad Diksmuide al enkele compenserende maatregelen inzake natuur uitgevoerd. De ring om Diksmuide is en blijft een prioriteit voor mij in West-Vlaanderen', zegt nog minister Crevits.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio