Belangrijke invalsweg wordt veiliger na ingrepen

Mechelsesteenweg in 2014 in het nieuw

Mechelsesteenweg in 2014 in het nieuw

De Mechelsesteenweg is een van de drukste invalswegen van Dendermonde. pvr Foto: © Pierre Van Rossem

DENDERMONDE - De Mechelsesteenweg wordt in 2014 aangepakt. De ingrijpende herinrichting zal deze belangrijke doorgangsweg een stuk veiliger maken.

Dagelijks slikt de Mechelsesteenweg in Dendermonde meer dan 25.000 voertuigen, een aantal dat de uitvalsweg richting Baasrode tot een van de drukste van de stad promoveert.

De weg is onveilig. De dubbele rijvakken in twee richtingen en de quasi rechtlijnigheid van het traject nodigen uit tot hoge snelheden.

Langs een groot deel van de weg rijgen de handelszaken met parkings ervoor zich als een paternoster aan elkaar. Wat automobilisten verplicht constant gevaarlijke afslagbewegingen uit te voeren, die bovendien maximale aandacht vergen, want tussen de rijweg en de handelszaken lopen ook een fietspad en een trottoir.

Jaren geleden vonden veel ongevallen plaats, zelfs met doden. Een snelheidsbeperking tot 50km per uur en een streng toezicht op het respecteren ervan brachten enig soelaas.

'Om een drukke verkeersader als deze zo veel mogelijk te beveiligen, zijn meer en structurele ingrepen nodig', weet Bart Van Malderen (SP.A), schepen van Mobiliteit. 'Het dossier sleept echter al jaren aan.Nu zijn alle betrokken partijen, onder andere het Vlaams Gewest, het eens om de klus aan te pakken. Het project voorziet in stevige ingrepen. Het doorgaand verkeer zal na de werken uitsluitend op de binnenste rijstroken terechtkunnen. Wie bij de handelszaken langs wil, moet gebruik maken van de buitenste stroken. Voor de bewoners blijft voldoende parkeerruimte beschikbaar. De afslagstroken waar vandaag rechtsomkeer maken mogelijk is, verdwijnen. Enkel ter hoogte van de Korte Dijkstraat zal dat in de toekomst nog kunnen. Oorspronkelijk was daar een rotonde gepland, maar die verdween uit de plannen omdat de aanleg ervan te veel onteigeningen vergde.'

Van de herinrichting van de Mechelsesteenweg wordt ook gebruik gemaakt om het kruispunt Mechelse Poort, van de Mechelsesteenweg met de Noordlaan en de Leopold II-laan, opnieuw te bekijken.

Opzet is het kruispunt te beveiligen en er de filelast te verkleinen. Fietsers zullen via tunnels veiliger kunnen oversteken.

Het verkeer van de Noord- naar de Leopold II-laan zal langs een aparte afslagstrook, zonder lichten, verlopen.

'De overheid plant de uitvoering van de werken in de loop van 2014', besluit Van Malderen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio