Nieuw reglement voor beter kampvervoer

HAMME - De gemeenteraad buigt zich vanavond over de aanpassing van het reglement ‘vervoershulp voor jeugdverenigingen'. Die kunnen namelijk een beroep doen op het gemeentebestuur om materiaal van en naar de zomerkampplaats te vervoeren. ‘De kosten stijgen, onder meer door de hogere brandstofprijzen en de grotere afstanden', legt schepen voor Jeugdbeleid Hilde Landtsheer (Open VLD) uit.

‘Tot dusver konden de verenigingen de dag voordien of in de voormiddag de vrachtwagen laden en pas in de namiddag vertrekken. Daardoor blijft het geladen voertuig een halve dag oninzetbaar voor de transportfirma en lopen de kosten hoger op. We vragen voortaan aan de verenigingen om maximale inspanningen te leveren om het kampvervoer in een voor- of namiddagblok te organiseren, en niet in het weekend of op een feestdag.'

De jeugdraad vraagt mogelijke sancties of het doorrekenen van extra los- en laadtijden te schrappen. ‘Alleen bij zware nalatigheden zullen we extra kosten aanrekenen', beklemtoont Landtsheer.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio