Varkensmarkt vreest verloedering en criminaliteit

Varkensmarkt vreest verloedering en criminaliteit

De stad wil de Varkensmarkt nieuw leven inblazen, maar negeert het onveiligheidsgevoel. hdr Foto: © Hendrik De Rycke

AALST - De handelaars van de Varkensmarkt en omliggende straten constateren een toename van kleine criminaliteit.

Handelaars en bewoners van de Varkensmarkt, Molendries en Hoveniersstraat leven met een gevoel van onveiligheid.

''s Nachts worden we geregeld wakker van hels lawaai', aldus een dame uit de buurt. 'Er wordt hier geregeld gevochten. We leven hier al lang met veel nationaliteiten, maar grote problemen waren er niet. Nu hebben enkele groepjes jongeren onze wijk uitgezocht om er samen te komen. Ze drinken openlijk sterke drank op straat drank en op klaarlichte dag wordt hier gedeald. In minder dan geen tijd is de transactie gebeurd en zijn ze weer weg.'

'Laatst moest ik de deur van mijn winkel sluiten omdat er buiten werd gevochten', verklaart een winkelier. 'De klanten die toen in de zaak waren, komen beslist niet meer terug. De stad wil de wijk nieuw leven inblazen. Op deze manier is dat een maat voor niets.'

De angst zit er bij velen in. Niemand wil met naam worden genoemd. Iedereen is het erover eens er kordaat moet worden opgetreden, vooraleer de criminaliteit escaleert. 'De overheid minimaliseert de feiten. Onze oproepen worden niet ernstig genomen. Machtsvertoon van politie maakt geen indruk op deze personen. Er zijn dringend afdoende acties en maatregelen nodig.'

Menig handelaar vreest voorts dat door de nieuwe verkeersregeling op de Sint-Annabrug de wijk nog meer geïsoleerd geraakt. Sinds woensdag mag enkel nog het verkeer dat uit het centrum komt de Sint-Annabrug gebruiken. 'Van een hechte aaneensluiting tussen de beide stadsdelen is helemaal geen sprake meer', betreurt een van de winkeliers. 'Ik hoop dat er een evaluatie komt en dat het stad zal inzien dat deze beslissing noch voor de linkeroever, noch voor de rechteroever een goede zaak is.'

'In de interventierapporten van de politie zaten geen drugsfeiten', verklaart Katrien Ottevaere, woordvoerster van de lokale politie. 'De politie moest de afgelopen negen maanden 25 keer tussenbeide komen in de buurt, vooral in de Molendries en de Hoveniersstraat. Het betrof overwegend nachtlawaai en moeilijkheden tussen personen. Daarnaast waren er klachten over parkeren en sluikstorten.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio