Bouw nieuwe kinderopvang in Rumbeke in stroomversnelling

Kinderen Speelvogel bedanken buren voor verdraagzaamheid

Kinderen Speelvogel bedanken buren voor verdraagzaamheid

De kinderen van de Speelvogel gingen met een geschenkje naar de buren.sbr Foto: © stefaan beel

RUMBEKE - Met een mooie kaart en zelfgemaakte marsepeinpasta bedankten de kinderen van de buitenschoolse opvang De Speelvogel hun 'buren' voor de verdraagzaamheid. Intussen heeft de stad plannen om het gebrek aan opvangcapaciteit op te lossen met een nieuw gebouw in de Louis Leynstraat.

De hele week worden de buitenschoolse opvanginitiatieven (IBO), waar kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en naschools, op woensdagmiddag en op vakantiedagen terecht kunnen, in de kijker gezet. Ideaal om ook eens de buren een complimentje te geven, vonden ze in De Speelvogel in de Hoogstraat in Rumbeke.

De kinderen maakten een leuke kaart om hen te bedanken voor hun verdraagzaamheid en deden daar nog een potje marsepeinpasta van eigen makelij bovenop. Dat het immers niet voor iedereen even evident is om in de buurt van een kinderopvangcentrum te wonen, bleek vorige zomer nog toen Pietje Pek in Brugge na protest van een buurman over lawaaihinder niet langer kinderen mocht opvangen in de weekends en vakanties.

De geste van de kinderen van de Rumbeekse afdeling van De Speelvogel kon buurvrouw Rosette Van Iseghem alvast appreciëren. 'Van de kinderen zelf hebben we maar weinig last. Het probleem zit eerder bij de ouders die vaak hun auto achteloos in de straat parkeren als ze hun kinderen afzetten of ophalen', zegt Rosette.

Een andere buurvrouw treedt haar bij. 'Om de haverklap staan er auto's voor mijn garagepoort. Wat meer politiecontrole ware goed.'

Nieuwbouw

'Het verkeersprobleem én dat van het plaatsgebrek in de stedelijke IBO zal in de toekomst worden opgelost met de bouw van een nieuw gebouw voor De Speelvogel en basisschool De Vlieger in de Louis Leynstraat', repliceert schepen Griet Coppé (CD&V).

'Rumbeke kent de jongste tijd een sterke toename van de bevolking. De nieuwe verkavelingen brengen veel jonge gezinnen met kleine kinderen mee, zodat een uitbreiding van de plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang zich opdringt. De huidige Speelvogel in de Hoogstraat huist in een woning die de stad huurt. Het nieuwe gebouw komt op een stuk grond dat eigendom was van de firma Verstraete en biedt niet alleen een oplossing voor het plaatsgebrek van De Speelvogel maar ook van de school. Met als extra voordeel dat de twee mekaars lokalen kunnen gebruiken. Zo kan De Speelvogel 's zomers gebruik maken van de leegstaande klaslokalen en van de speelplaats van De Vlieger.'

Bodemonderzoek

Haar collega van Patrimonium, Nathalie Muylle (CD&V), bevestigt dat het bouwdossier in een stroomversnelling zit. 'Omdat er sprake was van mogelijke verontreiniging op het stuk grond dat we willen kopen, moest er eerst een bodemonderzoek gebeuren. Dat onderzoek is nu afgerond en was negatief. We willen nu zo snel mogelijk het bouwdossier, op basis van het ontwerp van het architectenbureau Buro II, bij de minister van Onderwijs indienen. Om niet eindeloos te moeten wachten op subsidies rekenen we op een versnelde procedure via het nieuwe systeem van 'promotiebouw' voor schoolinfrastructuur.'

Intussen werkt het stadsbestuur nog aan een nieuw reglement met extra financiële steun voor privé-initiatieven om vooral het tekort aan buitenschoolse opvang van kinderen tussen drie en zes jaar te lenigen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio