Provincie kant zich tegen afvalverbrandingsoven

KAMPENHOUT - De discussie woedt nu al enkele jaren maar het protest tegen een afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas lijkt alleen maar aan te dikken. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant verzet zich nu ook openlijk tegen de komst van de oven.

Om de komst van een oven moeilijk te maken besliste de provinciale deputatie om het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant aan te passen. ‘We willen zo een punt zetten achter de nog steeds voortdurende discussie over de komst van een afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas', zegt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser (Open VLD). ‘Dit doen we aangezien we willen inspelen op een aantal terechte bekommernissen van gemeentebesturen in de regio.'

Eerder al nam de Vlaamse regering een beslissing waardoor geen afvalverwerkende bedrijven zich konden vestigen binnen de uitbreiding van de industriezone. De deur voor de inplanting van een oven op de industriezone ten zuidoosten van het Sas werd toen echter op een kier gehouden. De provincie wil die deur nu helemaal dicht. ‘Daarom passen we het structuurplan aan om deze activiteiten onmogelijk te maken', zegt Dekeyser.

Het actiecomité Kampenhout-Sas Ademt is tevreden met de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie, maar roept op tot voorzichtigheid. ‘Er zijn nog achterpoortjes genoeg om de oven er alsnog te krijgen', zegt Bert François. ‘Bovendien is dit nog maar het begin van de procedure. Pas als het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan uitdrukkelijk een afvalverbrandingsoven uitsluit aan Kampenhout-Sas zullen we opnieuw geruster kunnen slapen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio