Examens islam naar Raad van State

NVT - De Raad van State moet zich uitspreken over de vernietiging van de examens voor islamleerkracht in het Vlaamse secundair en het lager onderwijs.

Guy Fransen en Pieter Lesaffer

Vier niet-geslaagde kandidaten hebben via hun advocaat Abderrahim Lahlali bij de Raad van State een klacht ingediend tegen de manier waarop de Executieve voor de Moslims in België de examens voor islamleerkracht heeft georganiseerd. De Moslimexecutieve kreeg van de Vlaamse overheid de bevoegdheid uit de schriftelijke en mondelinge selectie een zeventigtal Nederlandstalige kandidaten te leveren.

Onregelmatigheden

Volgens de klagers zaten de examens vol vormfouten en werden tijdens de proeven ook onregelmatigheden vastgesteld. De inschrijvingstermijn liep tot begin november, maar die werd plots verlengd. Volgens de uitnodiging kregen de deelnemers twee uur de tijd voor het afleggen van de schriftelijke proef. Op de examendag begon het examen een kwartier te laat en eindigde het een kwartier te vroeg.

Nog volgens de klagers werden de kandidaten ingedeeld in drie niveaus, maar werd nooit duidelijk gemaakt op basis van welke kennis of diploma's. Het examenprogramma stipuleerde ook niet duidelijk wat precies de te kennen leerstof was. De kandidaten kregen ook niet te horen of ze geslaagd waren voor de schriftelijke proef. Ze moesten daar zelf naar informeren.

Tijdens de examens werd volgens de klagers ook vastgesteld dat een tolk één van de niet-Nederlandstalige kandidaten bijstond.

De organisatie Divers&Actief noemt de gebrekkige organisatie bedenkelijk, omdat het om de eerste vaste benoeming via de Moslimexecutieve gaat. ,,De te benoemen leerkrachten gaan de volgende decennia onze kinderen islam bijbrengen in scholen over heel Vlaanderen en het zijn ook de eerste islamleerkrachten die in aanmerking komen voor een vaste benoeming.'' Divers&Actief is ook verbaasd over de onverschilligheid van de Vlaamse overheid, die zich op andere vlakken zoals de subsidiëring van de erediensten inhoudelijk wel bemoeit.

,,Onterechte aantijgingen''

Malik Al Asmar, een van de inspecteurs namens de Executieve op de examens, wordt door de klagers gewraakt omdat hij in West- en Oost-Vlaanderen zowel leerkracht als inspecteur is, wat decretaal verboden is. Al Asmar noemt de aantijgingen onterecht. Zowel voorbereiding, kennisgeving van de examenstof als de proeven zelf verliep volgens hem voortreffelijk. ,,Als iedereen die niet geslaagd is voor examens naar de Raad van State stapt, zijn we niet goed bezig. Wij maken ons geen zorgen over de klacht.''

Het departement Onderwijs doet de aanstelling van de islamleerkrachten in de Vlaamse scholen. Volgens de verantwoordelijke minister Vandenbroucke hebben de klachten bij de Raad van State geen invloed op deze aanstellingen.

,,De afspraak is dat de Moslimexecutieve de islamleraars aanwijst en dat wij ze aanstellen'', aldus woordvoerder Ward Verhaeghe. ,,Dat zijn twee aparte procedures. Wij stellen de leerkrachten aan die aan de vereisten van het departement voldoen. De criteria zijn het diploma en het attest van de Moslimexecutieve. Op basis waarvan de executieve die attesten uitreikt, is onze zaak niet. Als zij vastlegt dat de geslaagden van het examen het attest krijgen, dan is dat goed voor ons.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees