Alleen interieurs huisjes dienen nog aangepakt

Tien jaar na start restauratie is begijnhof weer trekpleister

Tien jaar na start restauratie is begijnhof weer trekpleister

Deken André Peereboom is trots op de verfraaiing van het begijnhof. pdv Foto: © Paul Darragas

OUDENAARDE - Bijna tien jaar geleden werd met de restauratie van het Oudenaardse begijnhof begonnen. Vandaag zijn de zwaarste klussen afgewerkt. Alleen nog het interieur van een aantal huisjes dient vernieuwd worden.

Wanneer het historische patrimonium van Oudenaarde in de schijnwerpers wordt gezet, gaat de aandacht in de eerste plaats naar het stadhuis, het Huis de Lalaing en de Sint-Walburgakerk. Het dertiende-eeuwse begijnhof wordt al eens vergeten. Nochtans is de site een pareltje in het historische stadscentrum.

Het begijnhof, dat bestaat uit 34 huisjes en de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, schuilt achter een barokpoort in de Achterburg. Het laatste begijntje stierf in 1960 maar in die periode werden wel al verschillende huisjes door alleenstaande vrouwen bewoond. Sinds 2004 wordt de site stelselmatig gerenoveerd en dat is de verdienste van de vzw Begijnhof Oudenaarde die 26 huisjes in eigendom heeft. De stad Oudenaarde heeft acht huisjes voor kinderopvang in gebruik.

Een grondige aanpak was nodig omdat verschillende huisjes niet langer bewoonbaar waren. Grootste probleem was het ontbreken van elementair comfort. In een eerste fase werd 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor de herinrichting van de huisjes en het vernieuwen van daken, goten en ramen. Ook de gevels van de binnenkoer en de barokpoort werden onder handen genomen. Nadien volgde de renovatie van de huisjes die aan de Ham palen. Vandaag is ook de restauratie van het interieur en de buitenzijde van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten klaar. De kapel, die gisteravond werd ingewijd, is samen met het begijnhof als monument beschermd.

'De zwaarste renovatieprojecten zijn achter de rug, maar het werk zal wel nooit af zijn', onderstreept deken André Peereboom, voorzitter van de vzw Begijnhof Oudenaarde. 'Het interieur van een aantal huisjes moet nog gemoderniseerd worden. Dat gebeurt telkens een nieuwe bewoonster haar intrek neemt. Voorts vraagt het onderhoud onze voortdurende aandacht. Ik ben trots dat de buitenzijde van het begijnhof weer mag gezien worden. Tenslotte heeft de site een grote historische waarde. Het begijnhof is ook een toeristische trekpleister.

Deken Peereboom vormt samen met Mieke de Temmerman, Jacques De Decker, Piet D'Haeyer, Karel D'Hoossche en Paul Ottevaere de raad van bestuur van de vzw: 'De restauratie is destijds vanuit kerkelijke middens gegroeid, maar ik ben tevreden dat het project intussen door een brede maatschappelijke groep gedragen wordt. Alle huisjes zijn momenteel door alleenstaande vrouwen bewoond. Een traditie die ook al in de periode van de begijntjes hoog werd gehouden. Om de toegankelijkheid te verzekeren voor mensen die het financieel niet breed hebben, houden we de huurprijzen zo laag mogelijk, want de vzw heeft ook een sociaal doel.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio