commentaar

Stap 1

Het heeft even geduurd, maar de Belgische bisschoppen hebben er dan toch mee ingestemd om de conclusies van de Commissie voor Seksueel Misbruik in de Kerk op te volgen. Veel keuze hadden ze niet, de commissie had het vrij duidelijk gemaakt dat ze de maatregelen ook zonder de medewerking van de Kerk kon doorvoeren. Maar blijkbaar hebben ze in Mechelen en omstreken stilaan begrepen dat er intussen genoeg gemiste kansen geweest zijn en het misschien tijd was te doen wat moet.

Het belangrijkste resultaat van deze beslissing zou moeten zijn dat er een arbitragecommissie komt, die evenwichtig samengesteld wordt en zich over de verjaarde zaken kan buigen. Net die vele verjaarde zaken zijn een pijnpunt. Enerzijds is er juridisch geen andere optie dan je neer te leggen bij verjaring, het is nu eenmaal de wet en die kunnen we niet à la tête du client veranderen of terzijde schuiven.

Maar net omdat de machtspositie van de Kerk en de cultuur van het zwijgen de slachtoffers in een verpletterende stilte duwde, konden zovele zaken verjaren. Het heeft geduurd tot één prominent slachtoffer durfde te zeggen dat zelfs een bisschop zich aan kleine jongens vergreep en daar decennia lang mee weggekomen was, voor de meeste slachtoffers uit de anonimiteit durfden te treden. Hun aanklacht was vaak juridisch onbruikbaar, maar menselijk niet te negeren.

Voor die slachtoffers komt er nu dus, met medewerking van de Kerk, een arbitragecommissie die zich over die zaken zal kunnen uitspreken en ook schadevergoedingen zal kunnen vastleggen. Net daar wringt nog het schoentje. Het is onduidelijk hoever de Kerk daarin wil gaan.

Voor een goed begrip, niemand pleit hier voor torenhoge schadevergoedingen naar Amerikaans model. Maar we hebben het ook niet over een aalmoes, de slachtoffers zijn al genoeg geraakt in hun waardigheid. Elke tussenweg zal gezien het aantal slachtoffers een serieuze som kosten. De Kerk heeft vandaag de eerste stap in die richting gezet, maar ze is er nog lang niet. Hopelijk heeft ze intussen begrepen dat nieuwe misstappen geen optie zijn.

Chef politiek

Corrigeer