Alcoholpreventie-campagne Santé start op Trax-festival

Extra aandacht voor veiligheid tijdens Trax

Extra aandacht voor veiligheid tijdens Trax

Schepen Griet Coppé (CD&V), Evelyne Vanacker en Ilse Himpe klinken alvast alcoholvrij op een veilig Trax-festival.sbr Foto: © STEFAAN BEEL

ROESELARE - Op 3september vindt de eerste editie van het Trax-festival plaats. In het licht van het drama op Pukkelpop wordt er extra aandacht besteed aan veiligheid, maar ook aan alcoholpreventie.

Het stadsbestuur en de organisatie zijn aangegrepen door de gebeurtenissen op Pukkelpop. In samenwerking met de politiezone en de hulpdiensten werd met veel aandacht een nood- en interventieplan opgemaakt. Naast eigen vrijwilligers, die mee over de veiligheid en het welzijn van de bezoekers zullen waken, komt ook een professionele veiligheidsfirma die in nauw overleg zal werken met ons en de politie.

Alcoholmisbruik

Het Trax-festival zorgt daarnaast voor enkele primeurs. Niet alleen is het de eerste keer dat de stad zelf een jongerenfestival organiseert, het festival is ook de start van een ruime campagne om alcoholmisbruik tegen te gaan. De campagne kreeg de naam Santé mee. 'In de eerste plaats worden twee toegangswegen voorzien tot het festival. Eén voor jongeren ouder dan 16jaar en één voor oudere jongeren. Elke bezoeker krijgt een toegangsbandje met een specifieke kleur dat bepaalt of de drager al dan niet alcoholische dranken kan kopen', zegt Evelyne Vanacker. Er komt ook een sappenbar waar iedereen gratis een gezond sapje kan tappen.

De start van de campagne tijdens Trax is slechts het topje van de ijsberg. Dit najaar wordt ook een samenwerking opgestart met de gastronomische restaurants in Roeselare. Het campagnebeeld wordt er verspreid en men wil alcohol bespreekbaar maken aan tafel.

'Uit resultaten van de Gezondheidsenquête 2008 blijkt dat achtprocent van de Belgische bevolking beschouwd kan worden als zware drinker. Voor mannen betekent dit dat ze minstens 21glazen alcohol per week drinken, voor vrouwen zijn dat minstens 14glazen per week. Alcoholgebruik kan ook nadelige gevolgen hebben op sociaal vlak, bijvoorbeeld in de vorm van geweldpleging, vandalisme, openbare overlast, gezinsproblemen of financiële problemen', zegt Ilse Himpe van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Largo in Roeselare.

Lichtontwerp

Het gebouw op de GLS-site krijgt tijdens het festival een opvallend lichtdecor. 'Het is de bedoeling om de festivalgangers te verwelkomen met een lichtshow rond het thema sporen, trein en toekomst', zegt lighting designer Céline Deceuninck.

Om het verkeer in goede banen te leiden geldt er op zaterdag 3september een parkeerverbod in de Beversesteenweg vanaf huisnummer45 tot en met nummer63. Wie met de wagen naar het festival komt, wordt aangeraden om gebruik te maken van de stadsparkings en de Beversesteenweg zelf te mijden. Op de openbare parking ter hoogte van de Beversesteenweg51, komt er een fietsparking.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio