Carl Devlies (CD&V) opnieuw schepen

Gemor om nieuwe stoelendans in college

ivw Foto: © Isabel Van Tendeloo

LEUVEN - Het Leuvense schepencollege mag zich nogmaals aan een stoelendans verwachten nu Carl Devlies (CD&V) opnieuw schepen is. Dat dit gebeurt op tien maanden van de verkiezingen valt niet bij iedereen in goede aarde.

Sinds de eedaflegging van de nieuwe regering is gewezen staatssecretaris Devlies opnieuw schepen in Leuven. Omdat hij zich sinds 2008 enkel liet vervangen, gebeurde dat automatisch. Herwig Beckers, schepen van Ruimtelijke Ordening en Jeugd, moet aftreden. Hij vervoegde als laatste het Leuvense schepencollege toen Karin Brouwers naar het Vlaams Parlement trok. Beckers is erg teleurgesteld.

‘Je kan je de vraag stellen of het wel nodig was, zo dicht bij de verkiezingen. Carl en ik verschillen daarin van mening. Hij vindt het schepenambt als toekomstige lijsttrekker een prioriteit. Dat is zijn goed recht. Maar ik denk dat het meer kwaad bloed zet dan dat we er als partij voordeel zullen uithalen', zegt hij. ‘Het is jammer en het komt onverwacht. Ik heb de job met veel enthousiasme uitgeoefend en hoopte er in een volgende legislatuur een vervolg aan te breien'.

Maar of hij nu nog bij de volgende verkiezingen zal opkomen, weet hij nog niet. ‘Ik ben nu bezig om alles op een ordentelijke manier achter te laten en mijn vroegere plaatsen in te nemen. Ik heb er geen benul van of ik me op de lijst zet. Momenteel ben ik vooral erg ontgoocheld.'

Ook bij de oppositie klinkt kritiek. ‘De mandaten worden nu wel zeer kort. Het is niets persoonlijks tegen Carl, maar zoiets keuren wij niet goed. Je wil dan gewoon schepen zijn om schepen te zijn. Dat is geen ernstig beleid. Zeker niet voor een bevoegdheid als ruimtelijke ordening', stelt Hans Bracquené (Open VLD). Beckers wordt opnieuw voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en fractieleider, waardoor Fons Laeremans en Marc Verheyen plaats moeten ruimen. Ook keert hij terug naar zijn oude raadscommissies. Hoe de bevoegdheden binnen het schepencollege worden herschikt, is nog onduidelijk.

Devlies, die tot 2008 schepen van financiën, sport, handel en landbouw was, vindt zijn terugkomst niet te laat. ‘De termijn loopt nog meer dan een jaar', zegt hij. ‘Bovendien wordt het geen stoelendans. We proberen in de bevoegdheden zo weinig mogelijk te schuiven. Ik neem ruimtelijke ordening over en misschien opnieuw financiën van Dirk Vansina. Wat er met de bevoegdheid jeugd gebeurt, moet ik bekijken met de andere CD&V-schepenen Vansina en Els Van hoof. Vrijdag op het schepencollege beslissen we.'

Karin Brouwers, die bij het begin van deze legislatuur de bevoegdheden jeugd en ruimtelijke ordening kreeg toegewezen, ziet die opnieuw overgedragen worden. ‘Vooral ruimtelijke ordening is loodzwaar in een stad als Leuven. Wie het overneemt, zal flink moeten studeren. Het vergt eigenlijk maanden inwerktijd. Maar Carl heeft ervaring, dus dat zal wel geen ramp zijn. Bovendien heeft de stad hele goede diensten die een schepen kunnen adviseren. Als hij vragen heeft, mag hij altijd naar mij komen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio