Nieuw betaalsysteem buitenschoolse kinderopvang per half uur

EVERGEM - De kostprijs voor de voor- en naschoolse opvang van de leerlingen van de lokale basisscholen wordt vanaf 6 februari niet meer per uur, maar per half uur berekend.

Bovendien worden de beurtenkaarten en contante betalingen afgeschaft. De raadsleden van Open Vld onthielden zich, maar alle andere raadsleden stemden in met de aanpassing.

‘De ouders vragen al lang om de buitenschoolse kinderopvang per halfuur te berekenen', bevestigt schepen voor Sociale Zaken Johan Van hove. (PVG-SP.A). ‘Voor leerlingen die na een bepaald uur 10 minuten langer in de kinderopvang bleven, werd meteen een extra vol uur van 1,60 euro aangerekend. Vanaf 6 februari zal dat slechts een halfuur van 0,80 euro zijn. Hoewel de tarieven niet echt veranderen, moeten we nagaan of die aanpassing een invloed heeft op het aantal kinderen. We willen de opvang alvast kwaliteitsvol houden. We verhogen de tarieven niet, maar om alle kosten te recupereren, moet de gemeente bijleggen. Dit jaar kostte de buitenschoolse kinderopvang 636.000 euro. Daartegenover staan slechts 366.000 euro ontvangsten', merkt Van hove op.

De tariefverminderingen voor een tweede, derde, vierde en eventueel vijfde kind en ook het sociaal tarief worden behouden. ‘De ouders zullen in het nieuw betalingssysteem met een bankoverschrijving een voorschot moeten betalen. Wekelijks wordt het voorschot met het overeenstemmend bedrag verminderd. Zodra het drempelbedrag van 5 euro is bereikt, wordt een uitnodiging verstuurd om het voorschot aan te vullen, legt Van hove uit.

De registratie zal met computers gebeuren. Daarvoor stelt het gemeentebestuur op zeventien locaties een computer en de nodige software ter beschikking. De scholen moeten zelf voor de internetaansluiting zorgen. Het personeel zal dus niet langer contant geld moeten ontvangen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio