Regering moet overschotten boeken voor opvang vergrijzing

BRUSSEL - (Belga) De kamercommissie Financiën en Begroting heeft dinsdag een wetsontwerp goedgekeurd dat deze en de volgende regeringen verplicht begrotingsoverschotten op te bouwen en die opzij te zetten om de meerkost van de vergrijzing op te vangen.
Het wetsontwerp van minister van Begroting Freya Van den Bossche (sp.a) bepaalt dat er in 2007 voor een begrotingsoverschot van 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet worden gezorgd. Dat is goed voor 965 miljoen euro. Nadien moet dat overschot steeds toenemen, tot 1,3 procent van het bbp in 2012. De overschotten worden toegewezen aan het Zilverfonds, dat vier jaar geleden in het leven werd geroepen om de meerkost van de vergrijzing te helpen opvangen. (dwm)
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S