Eén dopingrechtbank voor alle profsporters

Als het van Vlaams minister van Sport Bert Anciaux afhangt, komen profsporters binnenkort voor dezelfde dopingrechtbank.

Totnogtoe werden recreanten en topsporters over dezelfde kam geschoren als het ging over dopingmateries. Daar komt, als het vernieuwde Decreet Medisch Verantwoorde Sportbeoefening door het Vlaams Parlement raakt, verandering in. Voortaan wordt al wie aan sport doet, ingedeeld in twee categorieën: de breedtesporters (de recreanten) en de elitesporters. Hans Cooman, dopingarts van de Vlaamse Gemeenschap: 'Dat zijn de profsporters en zij die worden geselecteerd voor Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en dat soort evenementen.'

Het kruim van de sport dat betrokken is in dopingzaken verschijnt niet meer voor de disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap, maar wordt berecht via de sportfederatie, in overeenstemming met de code van het Wereld Anti-Doping Agentschap. Een gezamenlijke sportrechtbank voor alle sportfederaties is het doel. Cooman: 'Een mogelijkheid is om het bestaande bondsparket van de wielerbond uit te breiden tot een dopingrechtbank voor alle sportfederaties.'

Beroep bij Tas

Als de procedure voor de sportrechtbank is uitgeput, is beroep mogelijk bij het Tas, het hoogste internationale sporttribunaal. Dat kan in theorie leiden tot zwaardere straffen. Het Tas hanteert immers een minimumsanctie van twee jaar. Detail: niet alleen de sporter kan beroep aantekenen, ook de (nationale en internationale) sportfederatie. Totnogtoe werkte in Vlaanderen alleen de wielerbond op die manier.

De breedtesporter die betrokken is in dopingzaken verschijnt niet voor die op te richten sportrechtbank, maar voor de disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap. Cooman: 'De strafmaat blijft wel dezelfde, of het nu gaat over recreanten of over topsporters.' De recreant kan niet naar het Tas, wel naar de Raad van State.

Het vernieuwde decreet Medisch Verantwoorde Sportbeoefening wordt morgen gestemd in de Commissie Sport van het Vlaams Parlement. Dan verhuist het naar de plenaire vergadering, waar alles erop wijst dat het voor het traditionele zomerreces wordt behandeld.

(hjb)

Corrigeer


Het Nieuwsblad biedt meer dan 1.000 reeksen in 12 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.