Straatnamen worden eenvoudiger, duidelijker en volkser

120 Ieperse straatnamen ondergaan (lichte) wijziging

Foto: © Piet Lesage

IEPER - Ruim 120 Ieperse straatnamen ondergaan op 1januari 2012 een verandering. Maandag legt het schepencollege de nieuwe lijst met straatnamen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Meestal gaat het om details.

De discussie over de Ieperse straatnamen kwam op gang toen het stadsbestuur oude straatnaamborden begon te vervangen door borden met het nieuwe logo, in navolging van de nieuwe huisstijl.

Niet iedereen was echter even enthousiast over die veranderingen. De borden waren niet alleen minder leesbaar, een aantal inwoners fronste ook de wenkbrauwen toen ze merkten dat hun straatnaam gewijzigd was. Zo werden de Lange en de Korte Torhoutstraat plots ‘TorhoutSEstraat' (foto).

Geen paniek, suste het Ieperse stadsbestuur. Het bleek immers om een foute interpretatie te gaan door de leverancier van de borden. Maar nader onderzoek maakte duidelijk dat er toch nogal wat verwarring was rond de Ieperse straatnamen.

‘Sedert 1977 werd de straatnamenlijst niet meer aangepast', zegt schepen Frans Lignel (CD&V). ‘En de lijst die toen goedgekeurd was, in een tijdperk waarin nog geen computers waren, bevatte meerdere inconsequenties en spellingsfouten. Bovendien waren er verschillen tussen deze lijst en die van het rijksregister. Het was dan ook hoog tijd om de volledige lijst eens onder de loep te nemen.'

Bartierstraat

Ieper kon hiervoor een beroep doen op een tiental vrijwilligers, die samen de ‘straatnamencommissie' vormden. En na heel wat vergaderuurtjes komt die commissie nu met een voorstel met 120 wijzigingen.

‘Het doel was te komen tot een moderne straatnamenlijst die een evenwicht vindt tussen historische oorsprong, uitspraak en correcte spelling', zegt archivaris Rik Opsommer. ‘Zo hebben we een vereenvoudiging nagestreefd door ellenlange voornamen en titels bij persoonsgebonden straatnamen achterwege te laten, en door de ‘tussen-se' te schrappen bij straten lopend naar steden en dorpen.'

De Maarschalk Haiglaan wordt dus voortaan kortweg Haiglaan, de Rijselsestraat wordt Rijselstraat. ‘En zo komen we ook weer tot Lange en Korte Torhoutstraat. En inderdaad, het Guido Gezelleplein wordt voortaan gewoon Gezelleplein.'

Toponymisch gebonden straatnamen worden nu volgens het hedendaags Nederlands geschreven. Zo wordt Bellewaerdestraat vanaf 1 januari 2012 Bellewaardestraat. En in zes gevallen wordt ook de niet noodzakelijke tussen-s weggelaten.

Er is slechts één straatnaam die grondig wijzigt. In Voormezele waren er twee Bartierstraten. Eén ervan wordt nu Dupatinstraat, naar de eerste burgemeester van Voormezele.

Identiteitskaarten

Voor de inwoners van straten die van naam veranderen, wijzigt er niets fundamenteels. Zij gebruikten immers vaak spontaan al de nieuwe namen.

De wijzigingen gaan in op 1 januari 2012 en de chips op de identiteitskaarten worden ook vanaf dan aangepast. ‘Zo heeft iedereen voldoende tijd om adresveranderingen door te voeren en zijn briefpapier op te gebruiken', besluit Lignel.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio