Marc Tensen, voorzitter beroepsvereniging juweliers

'Veel te lichte straffen lokken overvallers'

'Veel te lichte straffen lokken overvallers'

Voorzitter Marc Tensen is niet gewonnen voor gewapende juweliers. kfe

'Overvallers worden in België amper bestraft. Dat is het echte probleem. Mochten ze automatisch tien jaar achter de tralies vliegen, dan zouden ze wel twee keer nadenken. Nu niet.' Marc Tensen is voorzitter van Ars Nobilis, de beroepsvereniging die 300 juweliers verenigt. Hij is geschokt door de gebeurtenissen in Brussel.

'Onze collega in Schaarbeek zal een goede advocaat nodig hebben. Ik begrijp nochtans wel wat hij gedaan heeft. In een opwelling naar buiten lopen en schieten op de overvallers. Ik begrijp dat je jezelf niet kan bedwingen als je ziet hoe alles waar je zo hard voor hebt gewerkt voor je ogen wordt geroofd. Maar we leven ook niet in de Far West, waar iedereen zomaar op elkaar mag schieten.'

Volgens Marc Tensen, die zelf een juwelierszaak heeft in Antwerpen, is wapenbezit onder juweliers een gevoelig en veelbesproken thema. 'Het stond onlangs nog op de agenda van het beheerscomité van Ars Nobilis. Maar we zijn niet tot een eensgezind standpunt kunnen komen. Er zijn twee strekkingen. Enerzijds diegenen die zich veiliger voelen als ze een wapen bij de hand hebben om zich te kunnen verdedigen in geval van nood. Anderzijds diegenen die ervan overtuigd zijn dat wapens alleen maar extra geweld uitlokken. Ikzelf behoor tot die tweede groep. Ik geloof niet in de zin van een wapen in de winkel, hoewel ik wel een wapenvergunning heb. Een overval zorgt voor zoveel stress dat het net extra gevaarlijk zou zijn om dan een wapen te kunnen pakken.'

Passieve veiligheid

Wat overvallen betreft, is Tensen een ervaringsdeskundige. De voorbije twintig jaar heeft hij er een tiental meegemaakt. 'Maar de jongste jaren heb ik geluk gehad. De laatste overval dateert nu al van vier jaar geleden. Ik heb dan ook ongelooflijk veel geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen.'

Dat is ook advies dat hij aan al zijn collega's wil geven: zorg voor passieve veiligheid. Een veiligheidssas, bijvoorbeeld. En een deur die altijd gesloten is, zodat klanten moeten bellen voor ze binnen kunnen. 'Dat in combinatie met een goede verzekering, zodat een eventuele buit terugbetaald wordt', zegt Tensen. 'Al weet ik ook wel dat zo'n verzekering voor sommige collega's quasi onbetaalbaar is geworden. En die groep is natuurlijk sneller geneigd zich te bewapenen.'

Ars Nobilis is in elk geval van plan om contact op te nemen met de regering om een strengere bestraffing te eisen voor overvallers. 'Nu komen die vaak weg met een tot twee jaar cel. Ze moeten amper de gevangenis in. En die straffeloosheid lokt overvallers. Mochten ze op voorhand weten dat ze sowieso tien jaar achter de tralies vliegen, dan zouden ze wel twee keer nadenken. Waarom zouden we als maatschappij genade moeten hebben met mensen die het leven van onschuldigen bedreigen?' (SDB)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees