Irina De Knop neemt fakkel over

Willy De Waele geeft de fakkel door aan Irina De Knop Foto: Aimé Bailly

Lennik - De gemeenteraad van maandagavond stond in het teken van de burgemeesterwissel. Irina De Knop kreeg de burgemeesterssjerp uit handen van Willy De Waele. Verder werd Filip Van Ginderdeuren aangesteld als nieuwe schepen. Eddy Warrand wordt bevoegd voor militie.

Er stonden 17 punten op de agenda van de gemeenteraad, maar het punt over de goedkeuring van het wegentracé aan de Tuitenbergstraat 93 wordt nog voor de start van de gemeenteraad teruggetrokken.

Na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering neemt de gemeenteraad kennis van het besluit tot aanvaarding van het ontslag van burgemeester Willy De Waele (Open VLD) en het besluit tot aanstelling van burgemeester Irina De Knop (Open vLD)

Erik O (Lennik2000) dankt de burgemeester voor de jarenlange samenwerking. Hij verwijst ook naar het basketverleden van de burgemeester. De overige fracties sluiten zich hierbij aan. De burgemeester spreekt op zijn beurt zijn waardering uit voor de manier van samenwerken.

‘Ik speel geen basket meer, ik kan nog wel springen, maar niet meer neerkomen’ , aldus een gevatte burgemeester.

Hierna krijgt Irina De knop de burgemeesterssjerp uit handen van Willy De Waele. Alle fracties feliciteren Irina De Knop met haar aanstelling. Gemeentesecretaris Peter Mergan sluit zich hierbij aan.

Filip Van Ginderdeuren (Open VLD) legt vervolgens in handen van de kersverse burgemeester, de eed af als schepen.
 

Brandweer

Brandweercommandant Koen Roesems geeft toelichting bij de extra staatstoelage die de brandweer voor 2011 krijgt. Het extra bedrag van één miljoen euro zal besteed worden aan de aankoop van draadloze radio’s en het aanwerven van zonale brandweerlieden.

Heidi Elpers (CD&V) vraagt of het wel verstandig is om extra personeel aan te werven als je niet weet of je in de toekomst nog wel een extra schijf zult krijgen.

De commandant antwoordt dat personeel de grootste zorg is in de zone west. Irina De Knop zegt dat ook Londerzeel beslist heeft om extra personeel aan te werven.
 

Financiën

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met een retributiereglement inzake de invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

 

Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vraagt hoe veel geld dit zal opbrengen. Irina De Knop en Willy De Waele zeggen dat ze dit niet weten. Er was tot op heden geen reglement.
Open VLD, Lennik2000 en GROEN! stemmen voor, CD&V stemt tegen en Vlaams Belang onthoudt zich.

Willy De Waele neemt dan wel ontslag als burgemeester, hij blijft wel voorzitter van de gemeenteraad. De meerderheid stelt dan ook voor om Willy De Waele een dubbele zitpenning toe te kennen. Dit wordt toegestaan. CD&V en GROEN! onthouden zich.
 

Varia

Na het afsluiten van de gemeenteraad komen de variapunten aan bod.

De burgemeester stelt vooreerst Elke Soen voor. Zij is sinds kort de nieuwe directeur van de gemeenteschool ’ t Rakkertje. Ze benadrukt dat Elke Soen door het assessment center als beste van zeven kandidaten werd verkozen. Ze bedankt verder ook Robert Meert voor zijn jarenlange inzet als directeur.

Joris Van Houthem vraagt of de plastieken bakken in de schapenstraat een asverschuiving moeten inluiden. Etienne Van Vaerenbergh (Lennik2000) stelt dat het om een proefopstelling gat die niet is gelukt. Er zal een nieuwe proefopstelling worden gemaakt.
 

Bevoegdheidsverdeling schepencollege

Vervolgens trekt het schepencollege zich terug om zich te beraden over de nieuwe bevoegdheidsverdeling. Na enkele minuten komt het college terug de raadszaal binnen en wordt de nieuwe verdeling bekend gemaakt. Zo krijgt Filip Van Ginderdeuren o.a. sport als bevoegdheid toegewezen, maar de grootste verassing is wel dat Eddy Warrand schepen van militie wordt (zie ook poll). Enkele maanden geleden had men hem immers alle bevoegdheden ontnomen.
 

Een bloem voor een bloem

Hierna worden alle tafels en stoelen aan de kant geschoven. Het is namelijk tijd om de burgemeester in de bloemetjes te zetten. Uit handen van gemeentesecretaris Peter Mergan ontvangt hij een mini versie van Prins.

Irina De Knop geeft dan een overzicht van de politieke loopbaan van de ex burgemeester. Willy De Waele is afkomstig van Oudenaarde. Hij heeft al op jonge leeftijd blauw bloed in de aderen. Hij is namelijk op tienjarige leeftijd al lid van de blauwe vlinderclub. Sinds 1970 is hij lid van de gemeenteraad en in 1978 wordt hij schepen van Financiën. Ze besluit met een aantal kenmerkende uitspraken van hem.

‘Er zouden geen problemen zijn met kinderopvang als de huismoeders zouden thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen’ en ‘een bloem voor een bloem’.

Nadat ook Irina De Knop een geschenk wordt aangeboden, is het tijd om bij een glas en een hapje wat na te praten. De aanstelling van Eddy Warrand gaat bij velen over de tong. Volgens enkele aanwezigen hoeven we ons in Lennik geen zorgen meer te maken over onze veiligheid, we hebben nu immers een schepen van militie.

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio