weekend van vier en vijf september

Wijk 'De Borrems' viert 30-jarig bestaan

Wijk De Borrems bestaat 30 jaar en viert feest. Komend weekend zie je er nog vele andere beelden uit de oude doos Foto: if

Destelbergen - De wijk 'De Borrems' viert zaterdag en zondag haar dertigjarig bestaan en dat wordt met de nodige luister bijgezet. Pieter Lievens was er bij van in het begin en vertelt het verhaal van de wijk, het ontstaan van de feesten en de heropleving komend weekend.

'Eind 1980, begin 1981 betrokken zo'n 50 gezinnen hun woning in de wijk', zegt Lievens. 'Na deze eerste fase zouden er de jaren daarop bijkomen, tot een totaal van 124 woningen werd gerealiseerd. Het werd een mooie, groene en rustige wijk, met een afwisseling van open en koppelbebouwing, verdiepingswoningen en bungalows.'

'Enkele ondernemende bewoners namen spontaan onderling contact en legden het fundament voor wat later een heus wijkcomité zou worden. Ze organiseerden een sportieve gebeurtenis binnen de wijk zelf, over Malpertuussingel en Hersindehof, waarbij een soort estafettemarathon werd gelopen, per duo, binnen een tijdsspanne van twee uren.'
 
'Dat was de aanzet om de jaren daarop deze 'marathon' gedurende wel 15 jaar na elkaar te hernemen. De formule werd enigszins aangepast, het systeem van estafette geschrapt, men kon voortaan zoveel rondes lopen, wandelen, rolschaatsen (kleine kinderen mochten fietsen) als men maar wou èn aankon. Elke ronde was één kilometer lang.'
 
Bovendien werd dit evenement, dat stilaan traditie werd, stapsgewijs uitgebreid met tal van nieuwe activiteiten, die vooral eind de jaren '80, begin de jaren '90 telkens weer een gezellig, succesvol gebeuren werden. Eerst werd een barbecue toegevoegd - al eens afgewisseld met 'een boterham mèt...' , dan een vrij podium, een praatcafé tot in de late uurtjes, de obligate tombola, een jazzoptreden, een groepje uit de wijk dat het podium onveilig maakte...'

Op zondagmorgen kwam er al vlug een volleybaltornooi bij, een aperitief, in de namiddag koffie en taart. En als onvergetelijke gebeurtenissen die in het geheugen gegrift blijven, de zondagnamiddagen voor de kinderen èn volwassenen. Het ene jaar poppenspel, het andere jaar toneel, een antieke draaimolen met passende orgelmuziek, springkastelen, volksspelen, zelf ontworpen kinderspelen en als eindbeloning graaien uit een snoepenkraan, een schminkstand, verkleedpartijen, volksdans, een ballonwedstrijd, het oplaten van een echte luchtballon uit de groenzone enz...

Meer dan feesten alleen

Maar het actieveld van het wijkcomité beperkte zich niet alleen tot feesten. Er werd na een petitie bekomen dat er in de buurt een lijnbus kwam en dat er vlakbij een openbare telefooncel werd geplaatst. Er werden ook diverse busuitstappen gerealiseerd voor de wijkbewoners.

'De laatste tien jaar zijn de activiteiten van het comité geluwd en beperkt tot het nieuwjaarsaperitief', aldus Lievens. 'Dit heeft te maken met het feit dat steeds meer een tè kleine kern 'het geheel moet trekken', maar vooral doordat de kinderen intussen opgroeiden en in vele gevallen het huiselijk nest hebben verlaten.'

Nu de wijk echter 30 jaar bestaat zijn het kinderen, nu jongvolwassenen, die het initiatief namen en aan de kar trokken om rond dat dertigjarig bestaan voor één keer opnieuw een feestelijk gebeuren te organiseren.

Programma

Op zaterdag is er eerst de traditionele marathon, voorafgegaan door een 'lawaaironde' vanaf 14 uur over de Malpertuussingel. 'Die lawaaironde heeft tot doel mensen op te trommelen om een half uurtje later mee te doen aan de marathon. Samen met kinderen en kleinkinderen leggen we de Singel te voet af, omdat stipt om half drie de start te geven van de marathon zelf', aldus Lievens. 'We hopen ons record van 1740 km, dat we behaald hebben in 1990, te kunnen breken.'

Intussen zijn er taart en koffie, een lekker biertje of wijntje... de bar is open zolang hij niet dicht is. In de valavond is er barbecue. En nadien, als alle beentjes afgekloven zijn, is er het gezellig praatcafé. Dit alles in of buiten de grote tent die nu al in de groenzone geplaatst is.

Op zondag is er een petanquetornooi vanaf 10 uur. Om 11 uur start het aperitief aangeboden door het wijkcomité en - als er nog over is - taart.

CD ten voordele van Pakistan

Er wordt een bijzondere stand voorzien ten voordele van de Pakistan-actie van Artsen Zonder Grenzen. Via veel titanenwerk werd een verzameling oude foto's en dia's, krantenknipsels en documenten ingescand, om een mooie cd-rom samen te stellen. Beelden van vroeger, die zullen aangevuld worden met foto's van het komende weekend zelf. 'Van vroeger en nu' dus.

Deze cd wordt aangeboden aan de wijkbewoners, aan familie en genodigden, om de opbrengst nadien aan AZG over te maken. We hopen dat deze actie een even groot sukses zal kennen als het feestweekend zelf. We willen immers niet blind zijn voor de Pakistaanse humanitaire ramp.

Destelbergen Blogt is er komend weekend bij en zal de medewerkers van toen en nu in beeld brengen en publiceren op deze site.
 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio