Bewoners voor een Koopvaardijpark strijden voor 'ander' plan voor de Oude Dokken

Bewoners nemen het woord tijdens de gemeenteraad

Bewoners nemen het woord tijdens de gemeenteraad

Aan de Oude Dokken zijn aannemers momenteel bezig met de aanleg van een fiets-en voetgangersbrug ter hoogte van de Doornzelestraat Foto: ABG

Gent - De 'Bewoners voor een Koopvaardijpark' verzamelden de voorbije maanden voldoende handtekeningen om het woord te krijgen tijdens de gemeenteraad. Maandagavond ijverden ze daardoor in het stadhuis voor een ander plan van aanpak voor het project 'Oude Dokken.'

De bewoners maken zich zorgen over de plannen die de stad heeft met de Oude Dokken aan de Dampoort. Die buurt wordt de komende 10 tot 15 jaar omgevormd tot een nieuwe wijk aan het water.

'Op verschillende dialoogcafés hebben we onze mening weergegeven', zei Pieter Van Vooren van het buurtinitiatief, 'maar wij merken dat er geen rekening wordt gehouden met onze visie. Daarom zijn we een burgerinitiatief gestart.'

De bewoners willen dat er eerst een duurzame oplossing is voor het mobiliteitsprobleem in de buurt vooraleer men start met de plannen op de site. 'Er moet duidelijkheid zijn over de Handelsdokbrug en de verkeerssituatie aan de Dampoort', klonk het.

Voorts is de groep voorstander van één groot park aan de Oude Dokken. 'Nu is alles in kleine stukjes verspreid over de site, terwijl de Gentenaars nood hebben aan één groen park van zo'n 10 à 12 hectare. Het is wellicht de laatste kans in Gent om zo'n park te realiseren.'

Ook de vraag om minder hoogbou en een goede mix van bouwblokken met grondgebonden woningen werd gesteld. Tot slot werd ook gepleit voor beter openbaar vervoer.

'We willen ook beter gehoord worden in de toekomst', aldus Van Vooren. 'Een dialoog met de mensen uit de buurt is echt wel noodzakelijk.'

Burgemeester Termont gaf aan dat het burgerinitatief ten gronde op 10 februari wordt besproken in de gemeenteraadscommissie. Daarna komt het aan bod op de gemeenteraad van februari.

Vorig jaar in mei lieten we de buurtbewoners al aan het woord. Het artikel kan je hier nog eens nalezen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio