Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner in Halen in 2006 was 14.252 euro.

Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner in Halen in 2006 was  14.252 euro.

Foto: rr

Halen - Uit de fiscale statistieken van het aanslagjaar 2007, blijkt dat het gemiddeld netto belastbaar inkomen van de Halenaar net iets hoger ligt dan het Belgisch gemiddelde.

De fiscale statistieken van het aanslagjaar 2007 zijn verwerkt door de algemene Directie Statistiek van het FOD Economie. Daaruit blijkt dat het gemiddeld netto belastbaar inkomen in 2006 per inwoner steeg van 13.655 euro naar 14.173 euro, een stijging met 3,8 procent.

 Halen telde voor het aanslagjaar 2006 in het totaal 4948 aangiften. Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in Halen lag met 14.252 euro iets meer dan honderd euro hoger dan het nationaal gemiddelde. Uit de statistieken blijkt dat 793 aangevers minder dan 10.000 euro hadden. Het inkomen van 1717 belastingplichtige Halenaren lag tussen de tien en de twintigduizend euro. Dat van 1097 inwoners lag tussen de twintig en de dertigduizend euro.  

505 Halenaars hadden een inkomen dat tussen dertig en veertigduizend euro lag. 332 behoorden tot de groep tot vijftigduizend euro. 504 aangiftes kwamen boven de vijftigduizend euro. De welvaartsindex ligt in Halen op 101. De stad Halen deelt daarmee samen met Ham de negende plaats binnen het arrondissement Hasselt. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio