Drugpunt Regio Puyenbroeck

Moerbeke-Waas - Sinds 01.11.2017 werken de 4 gemeenten van de lokale politiezone regio Puyenbroeck samen met VZW ‘De Kiem’ betreffende de organisatie van de drugspreventiedienst ‘Drugpunt’ Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate. Hiervoor werden 2 parttime medewerkers aangeworven.

De oprichting van het Drugpunt Regio Puyenbroeck wordt door de vier gemeenten gefinancierd waarbij ze voor een gedeelte zullen kunnen rekenen op een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. De politiezone regio Puyenbroeck fungeert als overkoepelend oprichtingsorgaan. Dit drugpunt is meteen het achtste in de provincie Oost-Vlaanderen.

De doelstellingen zijn als volgt:  Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen, uitstellen van experimenteergedrag, verantwoordelijk gedrag bevorderen en de vroegtijdige aanpak te stimuleren.

Samen met  ‘Drugpunt’ wil de politiezone de bevolking op een kritische en verantwoorde manier laten omgaan met genotsmiddelen. Hierbij zijn er 2 strategische doelstellingen: Lokale preventie en vroeginterventie. Drugpunt werkt lokaal op maat van de noden en de behoeften van de gemeenten. Iedereen die woont, verblijft, werkt of naar school gaat binnen één van de 4 gemeenten van de politiezone kan beroep doen op drugpunt.

Er gaat bijzondere aandacht uit naar: Gebruikers van alcohol en drugs, de directe omgeving van gebruikers,de intermediairs die voor hun werk in contact staan met de (potentiële) gebruiker(s) of werken met risicogroepen.

Daarnaast voorziet Drugpunt ook in het geven van vorming of staan zij scholen, sportclubs, jeugdbewegingen,  bij in het ontwikkelen van een drugbeleid. Via vroeginterventie wil drugpunt begeleiding aanbieden aan beginnende gebruikers met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid. Zij zullen hiervoor langsgaan op scholen binnen de politiezone waarbij vraaggericht zal gewerkt worden rekening houdende met de specifieke noden van de scholen.

Op regelmatige basis zullen alle partners die op een of andere manier actief bezig zijn rond het thema drugs worden samengebracht in het Lokaal Overleg Drugs (LOD).

Bijkomende informatie kan u vinden op de website :  www.drugpunt.be/regio-puyenbroeck.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio