Provincieraad keurt Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke goed

Moerbeke-Waas - De Oost-Vlaamse provincieraad stelde vandaag woensdag 28 februari 2018 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke definitief vast.

Na afloop van de wettelijke procedure en publicatie in het Belgisch Staatsblad, kan het PRUP vanaf eind april 2018 effectief in werking treden en kan de realisatie beginnen.

Samen met de Moerbekenaars hebben verschillende partners nagedacht over de toekomst van de suikerfabrieksite en omgeving. De Provincie Oost-Vlaanderen is coördinator van het project. 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio