De Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten resoluut voor de snelle invoering van het P+MD scenario

Moerbeke-Waas - "PMD wordt momenteel ingezameld in de blauwe zak. Vooral de plastic verpakkingen zorgen voor discussie en ongenoegen bij inwoners wanneer blijkt dat weer eens een verpakking niet in de blauwe zak thuishoort, niettegenstaande het om een plastic verpakking gaat die naar aard en samenstelling niet verschilt van de toegelaten plastic verpakkingen." klinkt het bij de 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales.

Die  pleiten daarom voor het invoeren van een eenvoudig uniform systeem en baseren zich daarvoor op de positieve ervaringen met een proefproject dat sinds begin 2016 wordt uitgerold in Aalter, waarin ook harde plastic verpakkingen, verpakkingsfolies, bakjes en potjes worden meegenomen in dezelfde zak. Dit project kan op zeer veel bijval rekenen bij de bevolking.

Het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval bepaalt dat de Vlaamse overheid een verplichte algemene inzameling van verpakkingskunststoffen wil invoeren via Fost Plus.

Fost Plus stelt in haar voorstel in dat kader de veralgemeende uitrol van P+MD voor in gans België, en dit volgens een ‘roadmap’ die een gefaseerde uitrol moet toelaten over de drie Gewesten.

Alle Oost-Vlaamse intercommunales scharen zich achter dit scenario, en vragen een gelijktijdige invoering van het P+MD scenario in hun werkingsgebied, en dit zo snel als mogelijk. Dit moet toelaten om de burger eenduidig en gelijktijdig te informeren over de nieuwe inzamelmethodiek.

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio