Dreigend tekort noopt gouverneur tot verregaande maatregelen in alle Oost-Vlaamse gemeenten

Waterschaarste, gouverneur Briers kondigt extra maatregelen af

Moerbeke-Waas - Via zijn sociale media riep de gouverneur eerder deze week alle Oost-Vlamingen al op tot een spaarzaam watergebruik. Door de aanhoudende droogte en de warme dagen dreigt de leidingwaterproductie immers in gedrang te komen. Ook het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd. Na overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, beslist nu ook gouverneur Jan Briers om maatregelen op te leggen voor Oost-Vlaanderen.

Gouverneur Jan Briers vat samen: “Sinds vandaag is het gebruik van leidingwater voor niet-essentiële toepassingen verboden. Tijdens àlle uren van de dag. Bovendien willen we slimmer omgaan met andere types water (zoals regenwater). Dat betekent dat het gebruik van dat type water óók verboden wordt tussen 8 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds. Wie bijvoorbeeld zijn planten wil bewateren met regenwater, dan kan dat alleen ’s avonds of ‘s nachts. Met leidingwater kan het helemaal niet. Er is absoluut nood aan een bewustwording rond het gebruik van water. Ik reken op de Oost-Vlamingen om spaarzaam te zijn.”

Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1600 euro.
 

Verbod op captatie onbevaarbare waterlopen
Voor alle onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen.

Gebruiksbeperkingen water

Verder komt de leidingwaterproductie in het gedrang. Het leidingwaterverbruik is globaal hoger dan gemiddeld. Bovendien geldt er voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen sinds enkele weken code ‘geel’. Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom onmiddellijk een gebruiksbeperking van kracht.

Er is een belangrijk onderscheid tussen het gebruik van leidingwater enerzijds en andere types water zoals regenwater anderzijds.

Sinds vandaag geldt een algemeen verbod op het gebruik van leidingwater voor de volgende toepassingen:

 Het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd. Het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is. Het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen. Het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen. Het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. Het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen. In de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

De gouverneur wil ook het gebruik andere types water, zoals regenwater slimmer inzetten. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen en de bovenvermelde toepassingen met andere types water, zoals regenwater is verboden tussen 8 uur en 20 uur.

 

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio