Gemeente Moerbeke roept schattingscommissie voor landbouwschade bijeen

Moerbeke-Waas - De droogte slaat ook hard toe in de landbouwsector. Gewassen hebben zwaar de lijden onder de warmte en droogte met heel wat schade tot gevolg. Wanneer Vlaams Minister van Landbouw de droogte erkent als landbouwramp, kunnen zij een schadevergoeding krijgen voor het geleden verlies. De eerste stap voor zo’n erkenning is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Landbouwschepen Pierre De Bock: “We hebben al onze landbouwers aangeschreven om hun schade op te geven. Ze hebben nog tijd tot morgen 11 uur om een dossier in te dienen. Intussen deden 22 landbouwers dat al, voor maar liefst 284 percelen. Vermoedelijk zullen er dus meer dan 300 landbouwpercelen in Moerbeke schade hebben als gevolg van de droogte.”

De Vlaamse Regering erkent een natuurfenomeen (zoals droogte) als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als het om een verschijnsel gaat met een uitzonderlijk karakter of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen. Het totale schadebedrag moet hoger zijn dan 1,24 miljoen euro en de natuurramp mag slechts 1 keer op de twintig jaar voorkomen.

“De gemeente Moerbeke is er als één van de eersten bij om de landbouwers te ondersteunen in het indienen van een schadedossier. Een aantal landbouwers die actief zijn op het grondgebied, hebben ook gewassen in buurgemeenten waar nog geen initiatief werd genomen. Dat zorgt soms voor frustratie bij de landbouwers, omdat de droogte bij onze buurgemeenten dezelfde is als bij ons”, vertelt De Bock.

In eerste instantie verzamelt de schattingscommissie zoveel mogelijk informatie en bewijsmateriaal over de geleden schade. Die wordt bezorgd aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de Vlaamse Regering. Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Vlaamse Regering voor. Als een natuurverschijnsel effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Vlaamse Regering, die dan beslist over de erkenning. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

“Het duurt dus nog even alvorens de landbouwers hun schade zullen vergoed krijgen”, geeft De Bock aan. “De schattingscommissie zal in eerste instantie de verschillende percelen moeten bezoeken. Een tweede bezoek gebeurt dan zo kort mogelijk voor het oogsten, om de exacte omvang van de schade te kunnen bepalen. Pas dan is het dossier compleet om doorgestuurd te worden.”

De schattingscommissie bestaat uit een ambtenaar van de FOD Financiën, iemand van het departement Landbouw en Visserij, twee onafhankelijke landbouwers en de schepen van landbouw.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio