Moerbeke herdenkt WO2

Moerbeke-Waas - “5 jaar lang lag de focus van de herdenking bij de gruwel en de daarbij horende slachtoffers van wereldoorlog 1. Voor sommigen keken we misschien te veel naar deze zwarte periode en meer nog, het is al zo lang geleden. Toch kunnen we zeggen dat wij wereldoorlog 2 niet uit onze gedachten hadden verdrongen.” Zo opende Maurice Fruytier zijn toespraak.

“De Tweede Wereldoorlog was zo mogelijk een nog grotere verschrikking, waarbij op het einde zelfs twee atoombommen werden gegooid, met enorme destructieve gevolgen, die zich zelfs nu nog laten gevoelen. Ook hier in Moerbeke had deze oorlog een inpakt. Waar WOI nog een grondoorlog was, een man tegen man gevecht, was WOII geëvalueerd naar een niets ontziende massavernietiging. Luchtbombardementen waren nieuw maar nog niet nauwkeurig van uitvoering. Joden werden massaal vernietigd in concentratiekampen. Deze nieuwe manier van oorlog voeren heeft bij ons heel wat slachtoffers gemaakt. Een bombardement in de buurt van de markt en een V1-inslag op het Heiken kosten meerdere burgers het leven. Recent onderzoek van heemkring Ercus bracht de totale som aan slachtoffers die ergens een band hadden met Moerbeke, en we bedoelen daar mee hier geboren, gewoond of gesneuveld, op een totaal van ongeveer 30 levens. We komen daar volgend jaar zeker op terug.”

“We moeten de boodschap ‘Nooit Meer Oorlog’ levendig houden en ze koesteren. We moeten er ons voor hoeden dat deze boodschap niet zal afglijden naar iets banaals of onbelangrijks. We blijven het elk jaar herhalen: het grootste gevaar schuilt zich immers in gelatenheid, desinteresse en passiviteit. Onverdraagzaamheid en egoisme kan en mag ons niet onverschillig laten, maar we moeten daarentegen alert en waakzaam zijn  en blijven.” Besloot Maurice Fruytier zijn toespraak.

De Last Post weerklonk over het plein, gevolgd door het Belgisch Volkslied en een minuut stilte. Bloemen werden neergelegd door burgemeester en volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé

 “Mag ik jullie dan nu uitnodigen om samen met ons eventjes halt te houden bij de gedenkplaat opgericht ter ere van de Poolse generaal Maczek en zijn eerste Poolse pantserdivisie die gedurende de bevrijding van het Waasland, en daarna ook de gevechten tijdens de slag om de Schelde, een hoofdrol hebben gespeeld, en dank zij hun moed de lage landen opnieuw vrijheid hebben geschonken.”

75 jaar geleden was het generaal Maczek en zijn 1ste  Poolse pantserdivisie die vanuit St-Niklaas en Beveren de grensgemeenten Stekene en Moerbeke bevrijdde. Ter ere van deze dappere soldaten werd in 1945 deze plaat geplaatst. Ter ere van al deze Poolse strijders werd ook daar een bloemstukje neergelegd in aanwezigheid van in Poolse legeruniformen uitgeruste medewerkers van het Legermuseum GDYNIA in Axel, die voor deze gelegenheid twee legervoertuigen hadden opgesteld

Tijdens die bevrijdingsweken in september 1944 zijn zowel in het Waasland als in Zeeland honderden Polen gesneuveld Voor zij die in die strijd hun leven lieten luisteren we nogmaals naar de Last Post. 

Burgemeester Robby De Caluwé sloot zich tijdens zijn korte toespraak in het gemeentehuis aan bij de woorden van vrede van Maurice: “Herdenkingen als deze blijven nodig. Toen 30 jaar geleden het Ijzeren Gordijn viel, vond men dat de normaalste zaak van de wereld. Vandaag bouwen sommigen (letterlijk en figuurlijk) nieuwe muren. Bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd en tegen elkaar opgezet, via valse en selectieve berichtgeving. Een boodschap van vrede blijft dus broodnodig.” Aldus De Caluwé.

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio