Leuvense Rotary Club viert 80-jarig bestaan

Leuven - De Leuvense Rotary Club viert dit jaar haar 80ste verjaardag en is dynamischer dan ooit. Het uitgelezen moment om eens toe te lichten wie ze zijn, wat ze doen en wat ze al gerealiseerd hebben.

Rotary Club Leuven werd opgericht in 1935 en telt momenteel een zestigtal leden.  Hoofddoel van de club is het samenbrengen van gelijkgestemden en het uitwisselen van ervaringen en ideeën.   Maar evenzeer wordt de focus gelegd op maatschappelijke dienstverlening, inzet voor de minstbedeelden en de bevordering van het algemeen welzijn.  Vandaar het Rotary motto: Service Above Self. Een derde pijler is opleiding en vorming, het opzetten van educatieve projecten en organiseren van uitwisseling voor studenten, leraren en andere professionals. 

Toetreden

Voor Rotary kandideer je niet. Je kunt er ook geen lid van worden op eenvoudige aanvraag. Daar zijn redenen voor : Rotary International wenst een zo groot mogelijke professionele diversiteit en wil leden die leidinggevend zijn in hun beroep of op weg zijn om dat te worden en zowel op professioneel als moreel vlak een voorbeeld zijn. Dit is nodig om vereiste dynamiek te ontwikkelen in de maatschappelijke dienstverlening.

Om lid te worden moet je worden voorgedragen door twee leden van de club. Na een interne procedure wordt er door algemene vergadering van de club gestemd.

Maatschappelijke noden helpen lenigen

Rotary Club Leuven biedt geldelijke steun aan, maar helpt ook waar het kan door de actieve tussenkomst van haar leden en hun talenten, en stelt ervaring en netwerk belangeloos ter beschikking van goedgekeurde projecten. 

Een project dat vorig jaar de steun van de club kreeg was het Rondoufonds dat dat zich toelegt op wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een tot op heden ongeneeslijke ziekte. Tijdens de viering van de club, mocht de voorzitter een cheque ten bedrage van 12.107 euro overhandigen aan de familie Rondou. 

De afgelopen jaren werden op deze manier tientallen sociale doelen gesteund, tientallen jongeren namen deel aan internationale uitwisselingen of kregen een beurs om in het buitenland te specialiseren. 

Internationaal

Er wordt ook op internationaal vlak hulp geboden, zo steunt de club onder meer een Congolees project dat kinderen met klompvoeten helpt en stuurt het shelterboxen naar rampgebieden.

Fundraising

Om de maatschappelijke dienstverlening te bekostigen, organiseert de club op regelmatige basis evenementen.  Denk maar aan het Lenteconcert, elk jaar in maart, de Nocturne, en de verkoop van de eindejaarskalender. 

De opbrengst van de verkoop van de volgende eindejaarskalender gaat naar de inrichting van de sportvelden van school Woudlucht. 

Verjaardagsviering

Om de 80e verjaardag van de club te vieren, werden 10 bekende Leuvenaars gevraagd om hun visie te geven over de toekomst. Onder andere Burgemeester Tobback, CEO van Imec Luc Van de Hove, rector Rik Torfs van de KU Leuven, de voorzitter van de Boerenbond Piet Vantemsche, leidend politierechter Kathleen Stinckens en VRT-journalist Jan Hautekiet kwamen aan het woord. 

Bedrijfsleider Geert Houben, een techneut thuis in Silicon Valley en de enige Belg tot op heden die door Google Labs werd uitgenodigd om te brainstormen, toonde zijn  venster op de toekomst. 

Tenslotte werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een walking diner.

 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio