Groen en Sp.a trekken samen naar de verkiezingen

Bierbeek - Omdat de standpunten en programma’s van Sp.a en Groen in Bierbeek dicht bij elkaar liggen, hebben de plaatselijke afdelingen van beide partijen besloten om, net zoals in 2012, opnieuw in kartel naar de kiezer te trekken.

"Onze deelname aan het bestuur vertaalde zich in een heel aantal acties waaronder een gemeentelijk klimaatactieplan met een brede waaier aan concrete maatregelen op het gebied van energiebesparing en energie-efficiëntie, zowel in openbare gebouwen als in particuliere woningen", zeggen Groen en Sp.a.  "De openbare verlichting ging uit tussen middernacht en 5 u ’s ochtends en vorige week werd er nog een thermografische luchtfoto gemaakt. Er worden steeds meer nieuwe fietspaden en zelfs een heuse fietssnelweg aangelegd. Er zijn de aanhoudende investeringen in het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid, met een gloednieuwe tribune in de borre. De vele verenigingen worden actief ondersteund en maken van Bierbeek een sociale en geëngageerde gemeente, zoals ook bleek tijdens de warmste week van december jl. Vrijwilligers en OCMW-medewerkers organiseren maandelijks een dorpsrestaurant. Er is een nieuw gemeentehuis met OCMW en politiekantoor incluis, klantvriendelijke dienstverlening en moderne communicatie. Op die site kwam ook een energie-neutraal kleuterschooltje. Bovendien is de bouw van 100 sociale woningen in het verschiet."

Sp.a en Groen vormen één lijst om naar de kiezer te gaan, maar blijven twee partijen. Ze behouden dus hun eigen identiteit en werking met hun eigen achterban, en maken sluitende afspraken om de samenwerking te doen slagen.

De naam van het kartel is sp.a-Groen. Groen levert lijsttrekker Frederik De Buck. Daarna volgt Cil Cuypers (uittredend schepen) voor sp.a op de tweede plaats. Hilde Van der Putten (eveneens uittredend schepen) op de derde plaats en Tie Vanbeselaere op de vierde plaats. En zo dansen Groen en sp.a over de hele lijst. De lijstduwer is Guido Gazia.

"Het vertrouwen naar de volgende legislatuur toe is groot, de verwachtingen hooggespannen. Wij vragen dan ook aan de kiezer een duidelijk mandaat om onze visie op ruimte, mobiliteit, klimaat-, cultuur- en sociaal beleid de komende jaren nog beter in de verf te zetten. Ons motto luidt dan ook– nu en voor altijd: sociaal, duurzaam en nabij!"

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio