Veel interesse voor studiedag ‘Frans na OKAN’

Leuven - Heel wat leerkrachten Frans stellen zich vragen als ze een OKAN-leerling in de klas krijgen. Wat kan en mag je verwachten? Hoe kan je de leerling best begeleiden? Op de eerste studiedag ‘Frans na OKAN’ probeerden ervaringsdeskundigen en experten een antwoord te geven op deze en nog andere vragen.

Anderstalige jongeren die aankomen in Vlaanderen volgen eerst de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Via dit onthaalonderwijs leren ze intensief Nederlands en maken ze kennis met de Vlaamse cultuur en ons onderwijssysteem, om daarna door te stromen naar het regulier onderwijs. Dat is niet altijd evident. “Als leraar een anderstalige in je les opvangen is geen sinecure. Dagelijks voel je de spanning aan tussen de moeilijkheden van de leerling bij het volgen van de les enerzijds en zijn mogelijkheden anderzijds”, zegt Nadine Janssens, Beleidsmedewerker Taal van de Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven (KSLeuven) en leerkracht Frans in Sancta Maria Leuven. “OKAN-leerlingen hebben nog maar net Nederlands geleerd en moeten dan in het regulier onderwijs de Franse taal onder de knie zien te krijgen, terwijl hun klasgenoten al vele jaren Franse les kregen. Hoe begin je hier als leerkracht aan?  Is er aangepast materiaal waarmee je aan de slag kan? Hoe flexibel mag je zijn?“

“Bovendien krijgen deze leerlingen thuis vaak niet dezelfde ondersteuning als hun klasgenoten, zoals hulp bij huistaken en de voorbereiding van toetsen, of bijles Frans”, vertelt Karen Lahousse, hoofddocent Frans aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Dat bracht haar op het idee om ‘Copain français’ op te richten, een vertakking van het buddy-systeem van de Stad Leuven, dat professor Lahousse al jaren laat voorstellen in haar lessen, om zo het maatschappelijk engagement van haar studenten aan te wakkeren. “Met ‘Copain français’ willen we in de regio Leuven gratis individuele begeleiding Frans aanbieden aan ex-OKAN’ers, en later hopelijk ook aan andere jongeren die dat nodig hebben, zodat Frans geen rem vormt op hun schooltijd en verdere beroepscarrière.”  

Tijdens een event van SOM (Samen Onderwijs Maken) van de stad Leuven, kwamen Nadine Janssens en Karen Lahousse in contact met elkaar, en besloten ze om samen het project ‘Frans na OKAN’ (www.fransnaokan.be) op te starten. “Als kick-off van ons project organiseerden we op woensdag 6 juni een studiedag in Sancta Maria Leuven”, gaan de twee initiatiefneemsters verder. “We waren enorm verrast door de grote opkomst. Meer dan 100 geïnteresseerden vanuit heel Vlaanderen schreven zich in, waaronder directies van scholen, leerkrachten Frans, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, en studenten en lectoren van de lerarenopleiding. Wat alle deelnemers verbindt is de bezorgdheid om de slaagkansen van ex-OKAN’ers in het reguliere onderwijs: we vinden dat het de taak is van het onderwijs om anderstalige nieuwkomers in Vlaamse scholen zo goed mogelijk te ondersteunen. De grote interesse toont ook aan dat scholen nood hebben aan informatie en overleg hierover. Dat is net één van de hoofddoelen van ons project, naast de ontwikkeling en verspreiding van studiemateriaal voor ex-OKAN’ers, en – in latere instantie – ook wetenschappelijk onderzoek.”  

Op de studiedag in Sancta Maria werden “flexibele leerwegen” voor ex-OKAN’ers voorgesteld door dr. Machteld Vandecandelaere van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –evaluatie (KU Leuven). Verder gaf Anny Cooreman van Eureka Onderwijs een aantal tips & tricks voor ex-OKAN’ers bij het aanleren van Frans. Een voorbeeld van een Leerweg op Maat (LoM) voor Frans na OKAN werd aangereikt door Nadine Janssens, die samen met Kato Stillaert modules uitgewerkt heeft voor de scholen van KSLeuven. Het programma werd afgerond met enkele getuigenissen van leerkrachten en ex-OKAN’ers.

Het duo plant weldra opnieuw een studiedag, maar dan met workshops: “Op deze eerste kennismaking hebben we kunnen peilen naar de noden van de leerkrachten. Daarmee gaan we nu verder aan de slag.”

Intussen zijn ook de stad Leuven en Eureka Onderwijs partners geworden van het project ‘Frans na OKAN’.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio