ANPR-camera's moeten Korbeek-Lo Noord leefbaar houden

Bierbeek - De gemeenteraad van Bierbeek nam 28 juni 2018 unaniem een princiepsbeslissing over een ANPR-project op een historische sluiproute. Bierbeek krijgt daarbij de steun van Lubbeek, Leuven en C-Valley, de industriezone in Haasrode.

De bewoners van de Panoramalaan, Koning Albertlaan, Nieuwstraat en aanpalende straten zijn het beu dat er dagelijks meer dan 4000 wagens door hun straat rijden, alsook dat 82 % van hen sneller rijdt dan de toegestane 30 kilometer per uur. Af en toe merken ze ook nog steeds vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton op, welke geen toegang hebben tot hun buurt. 

De maatregelen die het gemeentebestuur in het verleden nam, hadden niet het gewenste effect. Daarom werd er - op vraag van en in samenspraak met de bewoners - gezocht naar een alternatief. De gemeenteraad keurde eind juni unaniem een princiepsbeslissing goed voor de installatie van ANPR-camera’s met het oog op het beperken van de toegang, op weekdagen en tijdens de spitsuren. Bierbeek wil deze camera’s ook inzetten voor snelheidscontrole en criminaliteitsbestrijding, maar hiervoor is nog verder onderzoek vereist.

Het opzet is dat alle bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld: huisbezoeken, familiebezoek, geneesheer, leveranciers, loodgieter, postbedrijven, stookolieleveranciers, enzovoort) mogelijk blijft.  Het gemeentebestuur zal in overleg met de buurgemeenten bepalen wie er wanneer door de straten mag rijden (perimeter, doelgroepen, modaliteiten,…). Dit wil dus zeggen dat ook inwoners van bepaalde delen van Lubbeek en Leuven een vergunning kunnen vragen. Volgens schepen van mobiliteit Cil Cuypers is deze maatregel is niet alleen een oplossing voor de Lange Lostraat, Panoramalaan, Koning Albertlaan, Nieuwstraat maar ook voor de verkeersdruk in de aanpalende straten: Pimberg, Bierbeekstraat, Pastoriestraat en Oude Baan. "Deze maatregel past trouwens perfect in het globale én-én verhaal. Er zijn meer maatregelen nodig voor een duurzame mobiliteit in het Leuvense, zoals nieuwe fietspaden, een fietssnelweg, een fietstunnel, performant busvervoer van De Lijn, een trein-stopplaats in Haasrode, weefstroken op de autowegen, enzovoort", besluit de schepen. 

Buurtbewoners zijn tevreden met deze beslissing, maar op sociale media zijn de meningen niet altijd zo positief. 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio