Samenstelling en bevoegdheden schepencollege Bierbeek

Samenstelling en bevoegdheden schepencollege Bierbeek

Foto: if

Bierbeek - Op 14 oktober werd in Bierbeek een nieuw bestuursakkoord gesloten tussen CD&V en sp.a Groen. Burgemeester Johan Vanhulst zal de beleidsploeg verder leiden. Intussen is de samenstelling van het schepencollege en de bevoegdheidsverdeling afgesproken.

Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) neemt de bevoegdheden burgerzaken, veiligheid, financiën, erediensten en intergemeentelijke samenwerking op zich. Eerste schepen Cil Cuypers (sp.a) ontfermt zich over mobiliteit, woonbeleid, cultuur, toerisme en personeel. Ook schepen Jan Van der Velpen (CD&V) blijft op post en krijgt openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw en lokale economie onder zich. Huidig gemeenteraadslid Frederik De Buck (Groen) wordt bevoegd voor omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking. Nieuwkomer Lisa Hermans (CD&V) wordt schepen van onderwijs, sport, jeugd en communicatie & digitalisering. Stefaan Van Haegenborgh (CD&V) neemt het voorzitterschap van het nieuwe Bijzonder Comité van de sociale dienst op zich en blijft ook schepen, bevoegd voor welzijn alsook voor buurtwerking & participatie.

Huidig schepen Hilde Van der Putten en OCMW-voorzitter Monda Wuytack nemen geen uitvoerend mandaat meer op maar geven de volgende jaren mee gewicht aan het beleid als raadslid.

"Vanaf januari 2019 werken alle verkozenen van CD&V, sp.a en Groen graag verder aan een warm, sociaal en milieuvriendelijk beleid, voor alle Bierbekenaren. Samen vooruit. Wij hebben er zin in", zegt Burgemeester Johan Vanhulst. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio