Bierbeek en Oña vieren 20 jaar verbroedering

Bierbeek en Oña vieren 20 jaar verbroedering

Foto: if

Bierbeek - In 2018 heeft de gemeente Bierbeek al 20 jaar een verbroedering met San Felipe de Oña, een dorp hoog in de Andes in Ecuador. In mei reisde een Bierbeekse delegatie naar Ecuador en momenteel is er een Ecuadoriaanse delegatie op bezoek in Bierbeek.

Tussen beide dorpen bestaat een langdurige relatie van gemeentelijke internationale samenwerking. En dat is best speciaal, want Bierbeek is de kleinste gemeente in Vlaanderen die zoiets aandurft of aan kan.

"Wij werkten gedurende die jaren aan een scala van concrete projecten, zowel infrastructuurprojecten als sociale projecten: waterleidingen, waterzuivering, restauratie van cultureel patrimonium, toerisme, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, milieueducatie, afvalsortering en -verwerking, enzovoort. We plukken daarvoor subsidies bij de federale en Vlaamse overheid op basis van goed uitgewerkte projectvoorstellen", zegt eerste schepen Cil Cuypers.

En het gaat niet alleen om een relatie van gemeentebestuur tot gemeentebestuur in functie van de uitbouw van de administratieve en bestuurlijke capaciteiten. Natuurlijk zijn ook de inwoners zelf – al dan niet in verenigingsverband - rechtstreeks betrokken. Er is een verbroederingscomité bestaande uit vrijwilligers zowel in Bierbeek als in Oña. Er zijn jaarlijks uitwisselingsbezoeken met jongeren, leerkrachten, brandweermannen, enzovoort.  Er is zelfs een hechte band tussen enkele scholen hier en ginder.

"In mei vertrok een officiële delegatie uit Bierbeek met burgemeester, schepenen, noord-zuid ambtenaar, voorzitter en ondervoorzitter van het verbroederingscomité, voor een kort werkbezoek. Op vrijdag 2 november kwam er een Ecuadoriaanse delegatie naar Bierbeek. Daags nadien hebben we de Ecuadorianen welkom geheten in de parochiezaal. De Oña-jongeren deden hun verhaal over de voorbije uitwisseling. Op zondag 4 november openden we in cc de borre de expo “Duurzame dorpen” over de verbroedering, waarbij we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties centraal zetten. De Ecuadoriaanse ambassadrice was ook te gast. Daarna maakten we een ‘waterwandeling’, omdat water een permanent aandachtspunt is binnen de samenwerking en omdat we het grote levensbelang van water lokaal en globaal in de kijker wilden zetten."

Op zaterdag 10 november komen Los Callejeros cc de borre in vuur en vlam zetten. Na het concert gaat het feest voort met DJ Mukambo.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio