Denk mee over de toekomst van de gemeente

Denk mee over de toekomst van de gemeente

Foto: Ann Peeters

Bierbeek - Begin november kan je tijdens 3 inspraakavonden je mening geven over het meerjarenplan 2020-2025.

Het gemeentebestuur werkt aan de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. In die planning staan de beleidskeuzes die het bestuur voor de komende zes jaar maakt. Ze vertrekken hiervoor van zes thema’s, die ze vertalen in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daaraan worden dan de nodige middelen gekoppeld.

De inhoud van dit meerjarenplan komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Er zijn verschillende insteken:

Het meerjarenplan 2014-2019 met tussentijdse en eindevaluatie
De gemeentemonitor: een verzameling van cijfers en feiten van alle Vlaamse gemeenten
De resultaten van de burgerpeiling, ingevuld door 765 willekeurig gekozen inwoners in 2018
De memoranda van de adviesraden
De beleidsverklaring 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31/01/2019
Omdat jij in Bierbeek woont, en jouw gemeente als geen ander kent, is je mening belangrijk. Het gemeentebestuur zou graag jouw stem horen en nodigt je van harte uit op een of meerdere van de open-thema-avonden

INSPRAAKAVONDEN: KIES JOUW THEMA'S

Tijdens 3 open thema-avonden komen de verschillende beleidsdoelstellingen aan bod. Ze worden kort voorgesteld en daarna mag er gereageerd worden. Wat vinden jullie belangrijk? Wat minder? Wat zijn ze misschien vergeten en willen jullie toch zeker in het plan.

- Op woensdag 6 november (19.30 u-22 u) thema-avond ‘Welzijn, onderwijs en veiligheid. Doelstellingen en acties op vlak van het onderwijs, de wijkwerkingen, het vrijwilligerswerk, de werking van het OCMW, de kinderopvang en veiligheid.

- Op dinsdag 12 november (19.30 u-22 u) thema-avond ‘omgeving’. Dit gaat over woonbeleid, verkeersveiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, water- en erosiebeleid, landbouw en lokale economie.

- Op woensdag 13 november (19.30 u-22 u) thema avond ‘vrije tijd’ over het brede thema vrije tijd: jeugd, sport, cultuur, toerisme en erfgoed. Zowel de inhoud als de infrastructuur komen aan bod.

Elke thema-avond start om 19.30 u in de raadzaal in het gemeentehuis.

Iedereen van harte welkom, wel graag op voorhand inschrijven.

Het voorlopig ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 tot op het niveau van de actieplannen kan je hier terugvinden.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio